(2 spelare)


Det här spelet går ut på att träffa dubblar och tripplar i en viss ordning. Först middlar man om spelordningen. Det spelas över 7 ronder bestående av 3 nummer i varje rond i följande ordning:
1, 2, 3 - 4, 5, 6 - 7, 8, 9 - 10, 11, 12 - 13, 14, 15 - 16, 17, 18 - 19, 20, rödbulle.

Alla kastar på gruppen 1-2-3 i första omgången, 4-5-6 i andra, 7-8-9 i tredje osv. till och med 19-20-bullen. (7 omgångar) Man kastar alltid första pilen på 1 i första omgången, andra pilen på 2, tredje på 3 oavsett om man träffar eller inte. Likadant i andra omgången; alltid första pilen på 4, andra pilen på 5, tredje på 6 osv. Man får 2 poäng för dubbel och grönbulle och 3 poäng för trippel och rödbulle. En enkel ger inga poäng men ger spelaren möjlighet att fortsätta. Varje omgång man kastar skall även frirundorna kastas på samma nummer, dvs. kastar man på 10, 11, 12 och får fortsätta så kastar man 10, 11, 12, 10, 11, 12 osv. tills man missar. Spelarna får hålla på så länge de träffar rätt siffra. Den som har flest poäng efter 7 ronder har vunnit.


Lasse möter Anders. Lasse vinner middlingen. Nu börjar Lasse med pil 1 på nummer 1, pil två på nummer 2 och pil tre på nummer 3. Så länge han träffar rätt siffra får han fortsätta. Man får dock kasta färdigt alla tre ordinarie pilarna även om man missar men från fjärde pilen får man inte kasta mer efter en miss, dvs. om man skulle missa redan första kastet på 1 får man kasta klart på 2 och 3 men sätter man alla tre, fortsätter och missar på 4:e pilen är det färdigt.

Vi säger att Lasse kastar så här: E1-E2-T3-T1-D2-E3-E1-miss på 2:an. Han har då fått ihop 8 poäng för två tripplar och en dubbel. Nu kastar Anders på samma sätt och får följande: T1-D2-T3-D1-miss på 2:an. Anders har då fått ihop 10 poäng trots att han missade redan i femte kastet eftersom han hela tiden träffade tripplar och dubblar.

Sen börjar Lasse på 4-5-6 och gör likadant. Ponera att han kastar enligt följande: E4-E5-E6-E4-E5-E6-E4-E5-E6-E4-miss på 5:an. Han har då kastat 11 gånger men inte fått en enda poäng. Nu är det Anders tur på 4-5-6. Sen håller man på tills båda kastat klart på 19-20-bulle. Flest poäng vinner.

Allt om mitt favoritlag Förolämpningar i form av E-kort Humor i kubik, Grodor, citat, historier, språkligt mm. Mina tecknade favoritserier Min favoritmusik och musiker Allt om det kultförklarade bilprogrammet Top Gear 2002-2015 Allt om världens roligaste tv-program