(2-8 spelare)
(Även kallad "Slider" eller "Round-the-clock")


Här finns ett par väldigt liknande varianter. Bl.a. "Slider" och "Round-the-clock", ett spel som engelsmännen till och med spelar i seriesammanhang. Det finns även en annorlunda variant som heter "Hinderlöpning" i menyn ovan.

Ett väldigt enkelt och kul spel som inte kräver något protokoll. Man börjar med att kasta på en valfri dubbel. (yttre ringen) När man träffar en sådan kastar man på 1. Sen går man runt hela tavlan till 20, bulle (grön eller röd) och slutligen samma dubbel som man gick in på. Enkelt och smärtfritt. Ett utmärkt spel för att träna dubblar och tripplar.


Man middlar om vem som börjar. Se "dartregler".

Man får hoppa. (Därav namnet Känguru) Dvs. kastar man enkel 1 går man på 2:an. Kastar man dubbel 1 går man på 3 eftersom man ju kastat 2 (D1 = 2). Kastar man trippel 1 (= 3) går man på 4:an osv. Dubbel 11 ger 22 och det finns ju inte på tavlan. Högsta dubbeln man kan tillgodoräkna sig blir därmed 10. Detta ger 20 kastat och nästa kast blir följaktligen på bullen. Trippel 7 ger 21 som inte heller finns på tavlan. (Bullen räknas inte som 21). Högsta trippeln man kan tillgodoräkna sig blir därmed T6. (= 18) Nästa kast blir i detta fall på 19. Självklart räknas alla dubblar och tripplar som enkla om dom ger för högt tal. Dvs. trippel 9 = enkel 9.
Man får fortsätta så länge man kastar alla tre pilarna på rätt siffra utan att missa. (Ex.vis enkel 1, dubbel 2 och enkel 5. Hämta pilarna och fortsätt på 6.)


  • Man får inte kasta om en pil som studsat.

  • Om man kastar "fri" omgång (efter att ha börjat med 3 korrekta pilar i rad.) får man bara hålla på t.om den pilen som missar. Dvs. om man missar första pilen i friomgången får man inte kasta pil 2 och 3. Missar man 2:a-pilen får man inte kasta tredje pilen.

Det optimala är alltså:

Valfri dubbel, dubbel 1, (2 kastat) trippel 3. (9 kastat) (Hämta pilarna och kasta vidare) Dubbel 10, (20 kastat) bulle (grön eller röd) och samma dubbel ut som in. Klart på sex pil.

En annan bra variant är valfri dubbel, trippel 1, (3 kastat) dubbel 4, (8 kastat) (Hämta pilarna och kasta vidare) dubbel 9 (18 kastat) 19, 20, (Hämta pilarna och kasta vidare) bulle, (grön eller röd) och samma dubbel ut. Klart på 8 pil.


Det finns naturligtvis flera varianter som ger vinst direkt, såsom att inte missa alls. Om du är så duktig kan du ju gå runt tavlan med bara enkelsiffror utan att behöva släppa in nån annan.

Det finns ett par "fallgropar":
Dubbel 5. (som ger 10 kastat) Då tvingas du gå alla enkelsiffror från 11 till 20. Även dubbel 10 är en liten fallgrop om du missar och får enkel 10. Då får du ju också gå alla enkelsiffror från 11 till 20. Likaså skall du försöka undvika trippel 4 och dubbel 6. (Som ger 12 kastat och då tvingas du gå alla enkelsiffror från 13 och uppåt, vilket inte är så värst mycket enklare än 11 och upp.) Det är kanske inte så svårt att träffa 2 av 3 siffror mellan 11 och 20 men tänk på att om du inte går rakt igenom utan att missa kan det ta 5-6 omgångar från 11 och uppåt. Om någon annan då har fått ex. vis dubbel 10 så har ju han eller hon ganska många omgångar på sig att träffa bullen och dubbeln.


Det här är "ursprungsklockan".
Poängberäkning:
Hela sektorn för ett nummer, inklusive dubblar och tripplar räknas som 1 träff.
Man kastar mot numren 1-20, med en pil mot varje nummer. Man måste träffa nr 1 innan han får gå vidare till nr 2, osv. Träffar man rätt nummer med alla tre pilarna i följd (t.ex. 10-11-12) får man frivarv, dvs man får hämta pilarna och kasta på nästa nummer, i det här fallet 13.
Under frivarvet(-varven) får man fortsätta med en pil i taget tills man missar.
Den som först träffar D20 vinner.

Poängberäkning:
Enkelfält = 1 poäng
Dubbelring = 2 poäng
Trippelring = 3 poäng
Grönbullen = 10 poäng
Rödbullen = 5 poäng
Man kastar tre pilar mot varje nummer 1-20, med början på nr 1. Spelet avslutas med tre pilar på bullen. Poängen summeras efter varje kast - högsta slutsumma vinner.

Poängberäkningen är samma som i variant 2 ovan.
Enda skillnaden är att man får straff om man missar. Straffet består i att spelaren får "backa" och göra om den siffra han klarade sist. Exempel: Spelare "A" skall kasta med början på nummer 6. Han träffar 6 men missar nr 7, då är han tvungen att göra om nr 6. Missar "A" även nr 6 måste han börja sin nästa omgång med nr 5 osv. På detta sätt kan "A" med lite otur arbeta sig tillbaka till ett.
Missar man ett nummer under frivarvet är det slut för den omgången.
Den som först träffar D20 vinner.

Samma som vanliga känguru, med den skillnaden att man börjar med en dubbel och trippel i samma siffra. Efter 20 skall man även ha en rödbulle (grön räcker inte). Spelet avslutas genom att kasta ut på samma trippel och dubbel man gick in på.
Träffar man med tre pilar i samma kastomgång så får man frivarv, dvs. fortsätta med en pil i taget tills man missar.
Snabbaste vägen är D, T, D1, T3, D10, B, T, D.

Denna variant kallas "Slider". Poängberäkningen är samma som i variant 3 ovan.
Enda skillnaden är att man går från 10 till 20.
Den som först träffar 20 vinner.

Detta är "Round-the-clock" som engelsmännen spelar i seriesammanhang. Den skiljer sig på ett par väsentliga punkter från den Känguru/Klockan.

Man skall gå runt tavlan från 1-20 och avsluta med bonus-dubbeln, trippeln på samma nummer och rödbullen eller två grönbullar. Ett utmärkt spel för att träna dubblar och tripplar.

Man börjar på 1. Liksom i Känguru får man hoppa. (Se "Känguru" om du inte vet vad det betyder) Men här behöver man inte börja med en dubbel. Man kan börja på enkel eller trippel 1. De flesta börjar inte sikta på dubbeln förrän efter 7 eller 8. Träffar man ingen bonus-dubbel innan man passerat 10 är D1 automatiskt bonus-dubbeln.
Med bonus-dubbel menas första dubbeln du träffar mellan 1 och 10 som gör att du hoppar framåt: (när du skall ha den siffran såklart. Att träffa dubbel 18 när du skall ha 4 ger inget)
Dubbel 1 = nästa siffra 3
Dubbel 6 = nästa siffra 13
Dubbel 10 = nästa siffra - första dubbeln du träffade (eller D1 om du inte träffat någon)
Det betyder, precis som i Känguru att om du träffar enkel 10 måste du gå hela vägen från 11 till 20 på enkelnumren.

  • Man får inte kasta om en pil som studsat.

  • Om man kastar frirunda - efter att ha börjat med 3 korrekta pilar i rad - får man bara hålla på t.o.m den pilen som missar. Dvs. om man missar första pilen i frirundan får man inte kasta pil 2 och 3. Missar man 2:a-pilen får man inte kasta tredje pilen.

Det optimala är alltså:

Dubbel 1, (2 kastat) enkel 3, dubbel 4 (Hämta pilarna och kasta vidare). Enkel 9, dubbel 10 (20 kastat), dubbel 1, trippel 1, rödbulle. Klart på åtta pil.

Det kan vara riskfyllt att sikta på en dubbel för att få hoppa. Missar man och kastar utanför får man ju ingen frirunda. Det bästa är att sikta på trippel 1 och så småningom trippel 6. Då kommer man runt tavlan rätt fort utan att chansa alltför mycket på dubblarna. Tar man ingen dubbel på vägen så har man ju automatiskt dubbel 1. På det här sättet kommer man ju - förhoppningsvis - till den sista dubbeln utan att behöva släppa initiativet till motspelaren för att man gick på dubblarna 1-10.

Det finns ett par "fallgropar":
Dubbel 5. (som ger 10 kastat) Då tvingas du gå alla enkelsiffror från 11 till 20. Även dubbel 10 är en liten fallgrop om du missar och får enkel 10. Då får du ju också gå alla enkelsiffror från 11 till 20. Likaså skall du försöka undvika trippel 4 och dubbel 6. (Som ger 12 kastat och då tvingas du gå alla enkelsiffror från 13 och uppåt, vilket inte är så värst mycket enklare än 11 och upp.) Det är kanske inte så svårt att träffa 2 av 3 siffror mellan 11 och 20 men tänk på att om du inte går rakt igenom utan att missa kan det ta 5-6 omgångar från 11 och uppåt. Om någon annan då har fått ex. vis dubbel 10 så har ju han eller hon ganska många omgångar på sig att träffa bullen och dubbeln.

Valfritt:
1: Man kan hoppa över trippeln i slutet.
2: Man kan avsluta med valfri dubbel (röd eller grön).
3: Equal dart. Man kan låta de som kommer efter den som vinner (i samma kastomgång) kasta sina pilar
    för att få chansen att komma lika.
Allt om mitt favoritlag Förolämpningar i form av E-kort Humor i kubik, Grodor, citat, historier, språkligt mm. Mina tecknade favoritserier Min favoritmusik och musiker Allt om det kultförklarade bilprogrammet Top Gear 2002-2015 Allt om världens roligaste tv-program