(24-20 spelare. 20 är "idealet")


20 spelare spelar 24 matcher bestående av:

 1. 19 matcher x två set 501
 2. 1 match 1001
 3. 1 match 2001
 4. 1 Dubbelklocka
 5. 1 Shanghai
 6. 1 Half

Det finns ett par "halvofficiella" varianter:
Circles (enligt www.crowsdarts.com)
Golf (enligt en.wikipedia.org)
Enligt crowsdarts är de fem spelen; Dubbelklockan, Shanghai, 501, Half och Circles. Lägg märke till att varken 1001 eller 2001 ingår. Enligt wikipedia är de fem spelen; Dubbelklockan, Shanghai, 1001, Half och Golf. Lägg märke till att varken 501 eller 2001 ingår. Däremot påstår wikipedia att "Circles" ingår som ett avgörande spel om två eller fler spelare står på samma (vinst)poäng.


Inför varje delmatch delar man upp spelarna i fyra grupper som spelar samtidigt. Första delmatchen sker lottning om vilka grupper man skall tillhöra. För de följande delas man in efter sin poäng. De fyra bästa spelar i en grupp, de fyra nästkommande spelar i en grupp osv. Vid lika lottar man. Om deltagarantalet inte är delbart med fyra delar man in resterande spelare i grupper om tre så långt det går. I dessa fall lottar man om grupperna inför varje delmatch så fler spelare får möjlighet att spela i både tre- och fyramannagrupper. Startordningen sker omvänt mot poängställningen, dvs. de fyra bästa spelar sist, vilket ger en taktisk fördel i kommande spel. Även inom gruppen spelar man i omvänd ordning med den med mest poäng sist. Poängen räknas individuellt, inte gruppvis.

Placering: Poäng:
1 10
2 8
3 6
4 5
5 4
6 3
7 2
8 1

Som kuriosa kan jag nämna de officiella världsrekorden:
Flest poäng: 489 av Martin Adams (England) 2004
Shanghai: 80 poäng av Andy Fordham (England) 2003
Dubbelklockan: 31 pilar av Andy Jenkins (England) 1996
Half: 614 poäng av John Lowe (England) 1985
Bästa 2 set: 25 poäng av Ronnie Baxter (England) och Martin Adams (England)

 • Man spelar 2 set 501, 1 set 1001 och ett set 2001. Vanliga regler.
 • Om det blir oavgjort avgör man placeringen med en 9-pilars shootout mellan de som står på lika. Mest poäng på 9 pil vinner.

  Dela in spelarna i följande 4 grupper om 5 spelare baserat på aktuell ställning:

  Grupp A: Grupp B: Grupp C: Grupp D:
  1 2 3 4
  8 7 6 5
  9 10 11 12
  16 15 14 13
  17 18 19 20


  Poängberäkning i 501:

  1. Setvinst = 1p.
  2. Kastpoäng:
   95-130 = 1p.
   131-159 = 2p.
   160-180 = 3p.
  3. Antal pilar:
   19-21 pil = 1p.
   16-18 pil = 2p.
   13-15 pil = 3p.
   9-12 pil = 4p.

  Poängberäkning i 1001:

  1. Setvinst = 1p.
  2. Kastpoäng:
   95-130 = 1p.
   131-159 = 2p.
   160-180 = 3p.
  3. Antal pilar:
   37-42 pil = 1p.
   31-36 pil = 2p.
   22-30 pil = 3p.
   17-21 pil = 4p.

  Poängberäkning i 2001:

  1. Setvinst = 1p.
  2. Kastpoäng:
   95-130 = 1p.
   131-159 = 2p.
   160-180 = 3p.
  3. Antal pilar:
   52-57 pil = 1p.
   46-51 pil = 2p.
   40-45 pil = 3p.
   34-39 pil = 4p.


  TILLÄGG:
  Solna dart (Stockholm) körde ett nationellt kval 10 jan 2009 med följande skillnader:
  (Det som inte står med är likadant utom på 2001. Där får man inga poäng på antal pilar.)
  På 501:
  1. Setvinst = 2p.
  3. Antal pilar:
     10-12 pil = 4 p.
     9-pilars = 10 p.
  På 1001:
  1. Setvinst = 2p.
  3. Antal pilar:
     17-18 pil = 2 p.
     19-21 pil = 1 p.

  DETTA FANNS OCKSÅ MED I REGLERNA, MEN ÄR FÖR MIG OBEGRIPLIGT:

 • Om det är lika fördelas poängen mellan de inblandade spelarna. Exempelvis om båda har 7 vinster och delar förstaplatsen kommer båda spelarna att få 7 poäng (8 + 6 = 14/2 = 7).
 • Den person som fått mest poäng i sin respektive grupp flyttas automatiskt till den sista omgången. De återstående 4 platserna kommer att fyllas av nästa 4 med flest poäng av alla återstående spelare.
 • Den sista omgången kommer att bli en match med de återstående 8 enligt samma format som den tidigare omgången.

 • Spelet består av 42 pilar (14 omgångar).
 • Syftet är att träffa varje dubbel löpande från 1 till 20.

  Poängberäkning för dubbelklockan:

 • 1 poäng för varje dubbel.
 • 1 poäng för varje kvarvarande pil av de 42 tillåtna.
 • 1 poäng för varje dubbel man träffat om man inte kommit hela vägen runt och...
 • 1 poängs avdrag för varje dubbel man har kvar.

  NOTERA: Om man inte träffar 11 dubblar får man alltså inga poäng alls.

  Dubblar: Poäng:
  1-10    0 
  11      2
  12      4
  13      6
  14      8 
  15     10 
  16     12 
  17     14 
  18     16 
  19     18 
  20     20 + 1 poäng för varje pil som inte kastats 
  

  TILLÄGG:
  Solna darts nationella kval hade följande skillnader:
  Man fick 2 poäng för varje träffad dubbel plus 1 poäng för var överbliven pil.
  Exempel:
  Spelare 1 träffar dubbel 20 på 34:e pilen. Detta ger 20x2+8 = 48 p.
  Spelare 2 träffar dubbel 14 på 42 pilar. Detta ger 2x14 = 28 p.
  Här fick man alltså även poäng för varje dubbel man inte hade träffat efter 42 pil.

  Shanghai i den här tappningen har ett lite annorlunda upplägg: Spelat består av 20 omgångar i stället för de vanliga 9. Man går från 1 till 20. Målet är att träffa en enkel, en dubbel och en trippel i varje omgång. Spelaren får poäng för varje korrekt träff. Man få bara poäng för första träffen i varje fält. Ex.vis tre enkelnummer ger 1+0+0 poäng (endast en av träffarna räknas), en enkel och två tripplar ger 1+3+0 poäng. (Den andra trippeln räknas inte). Om en spelare får Shanghaj, dvs. träffar alla tre fälten (enkel, dubbel och trippel på samma siffra) får spelaren ytterligare 2 poäng.

  Poängberäkning för Shanghai:
  Korrekt trippel = 3 p.
  Korrekt dubbel = 2 p.
  Korrekt enkelnummer = 1p.
  Shanghai = + 2p.

  OBS:
  Jag har sett en officiell variant där poängen är följande:
  En träff totalt: singel, dubbel eller trippel = 1p.
  Två träff totalt: singel+dubbel, singel+trippel eller dubbel+trippel = 2p.
  Shanghaj: singel, dubbel och trippel = 5p.

  TILLÄGG:
  Solna darts nationella kval hade följande skillnader:
  Shanghai gav 6 extrapoäng och man körde bara en "vanlig" variant från 1-9.

  Även half i den här tappningen har ett lite annorlunda upplägg:
  Ordningen är 20, 16, D7, 14, T10, 17, bulle.

  Poängberäkning för half:

 • 1 poäng för varje träff (inkl. grönbullen) utom rödbullen som ger 2.

  NOTERA: Poängen halveras aldrig vid totalmiss.

  TILLÄGG:
  Solna darts nationella kval hade följande poängberäkning:
  1 poäng per enkel, 2 poäng per dubbel och 3 poäng per trippel, röd bulle ger 2 poäng (British Pentathlonpoäng). I övrigt räknas poäng som vanligt (T20 = 60 osv). Poängen summeras efterhand. Miss ger halverad poäng (avrundas uppåt). OBS! British Pentathlonpoängen halveras inte. Sammanlagd poäng går till slutberäkningen (British Pentathlonpoäng).

  Källa: "Darts: A Guinness Superlatives Book", av Derek Brown, Guinness Superlatives, Pub, 1981.

  Sen finns det en halvofficiell variant (enligt www.crowsdarts.com) av dart-pentathlon där ett spel som heter Circles (cirklar) ingår. Det är egentligen bara en blandning av Treben och ett spel som jag - på min dartspel-sida - döpt till "Treben + 1", där man skall kasta exakt 1 poäng mer än föregående kastare. Det kallas "Circles" eftersom man får cirklar i stället för att bli av med ben. (De är konstiga, engelsmännen). Skillnaden på det här och treben är att om man kastar exakt 1 poäng mer än föregående spelare (dvs. samma som "Treben +1") så får man radera en cirkel. Man får helt enkelt tillbaka ett av sina förlorade "liv". Den som får tre cirklar är ute ur spelet.

  Poängberäkning:

 • Kast mellan 95 och 130 ger 1 poäng.
 • Kast mellan 131 till 159 ger 2 poäng.
 • Kast mellan 160 till 180 ger 3 poäng.
  Elimineringar:
 • När det bara är 16 kvar får varje kvarvarande spelare 1 poäng.
 • När det bara är 12 kvar får varje kvarvarande spelare 1 poäng.
 • När det bara är 8 kvar får varje kvarvarande spelare 1 poäng.
 • När det bara är 6 kvar får varje kvarvarande spelare 1 poäng.
 • När det bara är 4 kvar får varje kvarvarande spelare 1 poäng.
 • När det bara är 3 kvar får varje kvarvarande spelare 1 poäng.
 • När det bara är 2 kvar får varje kvarvarande spelare 1 poäng.
 • Vinnaren (sista man kvar) får två poäng.
  Dessutom får man poäng enligt följande:
 • 1:a plats: 10 poäng.
 • 2:a plats: 8 poäng.
 • 3:e plats: 6 poäng.
 • 4:e plats: 5 poäng.
 • 5:e och 6:e plats: 4 poäng.
 • 7:e och 8:e plats: 3 poäng.
 • 9:e till 12:e plats: 2 poäng.
 • 13:e till 16:e plats: 1 poäng.
 • 17:e till 20:e plats: 0 poäng.

  Källa: www.crowsdarts.com

  Sen finns det ytterligare en halvofficiell variant (enligt en.wikipedia.org) av dart-pentathlon där Golf ingår. Det är inte samma spel som vi brukar spela i Sverige.

  Regler:
  Spelarna går de första 9 hålen i ordningen enligt "Generella regler" ovan. De sista 9 vänder man på ordningen så den som var först nu kastar sist. Nån fördel skall man väl ha av att vara i ledningen.

 • Man skriver ner siffrorna 1-18 på ett papper eller en tavla för poängberäkningen.
 • Spelarna turas om att kasta på aktuellt nummer. Man kastar max 3 pil på varje nummer (hål).
 • Endast sista pilen räknas. Man kan välja att inte kasta alla tre pilarna. Får man t.ex. en trippel på första kan man ju inte få bättre så då finns det ingen anledning att fortsätta. Men kastar du i lilla tårtbiten (3p) på andra och sen träffar stora tårtbiten på tredje (4p) så får man 4 poäng på det hålet.
 • Vinnaren är den med minst poäng efter 18 hål.
 • Vid lika efter 18 hål spelar man hål 19 och 20 om och om igen tills en vinnare kan utses. Man vinner dock inte på bara hål 19. Varje omspelsomgång består av både hål 19 och 20.
 • Par för hela banan är 54.

  Poängberäkning:
  Trippel = 1p. (Hole-in-one)
  Dubbel = 2p. (Albatross)
  Lilla tårtbiten = 3p. (Birdie)
  Stora tårtbiten = 4p. (Par)
  Miss = 5p. (Bogey)

  Variationer:

 • Man kan korta ner spelet till 9 hål. Då kastar man i samma ordning som de sista 9 hålen på en 18-håls, dvs. den som leder kastar sist.
 • Eventuellt kan man ge 5 poäng för en miss i ett angränsande nummer eller strax utanför rätt dubbel och dubbel bogey (6p) om man missar ännu grövre.

  Källa: en.wikipedia.org • Allt om mitt favoritlag Förolämpningar i form av E-kort Humor i kubik, Grodor, citat, historier, språkligt mm. Mina tecknade favoritserier Min favoritmusik och musiker Allt om det kultförklarade bilprogrammet Top Gear 2002-2015 Allt om världens roligaste tv-program