Ett nytt grundämne att lägga till i Mendeljevs grundämnestabell.

Namn: Kvinna
Beteckning: K
Upptäckare Adam Anita Ekberg
Atomvikt: Acceptabel upp till 60 kg men vissa isotoper är kända för att väga mellan 40 och 250 kg
Förekomst: Förekommer ymnigt i hela världen
Fysiska egenskaper: Börjar koka för ingenting och fryser utan orsak
Termisk känslighet: Skör, särskilt i de inre organen
Möjlig utvidgning: Tilltar med stigande ålder.
Upphör vid tryck mot känsliga punkter
Molekylstruktur: Perfekt vid 90/60/90.
I USA förekommer den växande formen 60/90/120.
Den platta formen 50/50/50 förekommer i de nordiska länderna
Kemiska egenskaper: Förenar sig gärna med guld, silver, platina och andra ädla metaller.
Suger upp stora mängder dyrbara substanser.
Kan explodera plötsligt och utan förvarning.
Ej vätskelöslig men uppvisar en stegrad aktivitet vid indränkning i alkohol.
Reaktionsmönstret varierar efter tidpunkt på dygnet.
Stor fallenhet för växlingar i humör och svartsjuka
Vanliga användnings-områden: Mycket dekorativ, framförallt i sportbilar.
Stark rengöringsförmåga.
Effektiv hjälp till vila och avslappning
Test: Växlar till grön färg vid placering intill exemplar av bättre kvalitet
Varning: Mycket farlig att hanskas med av icke experter.
Olagligt att inneha mer än ett exemplar, dock möjligt att förfoga över flera på olika platser under förutsättning att exemplaren inte kommer i kontakt med varandra. Kontakt medför hög explosionsrisk
Förfalskningar: Några forskare i Sydamerika har upptäckt ett sätt att framställa dem på konstgjord väg. De presenteras vanligen under märkena TRAVELO eller DRAG QUEEN. OBS: Använd endast originalprodukten!