Ingenjören Edward A. Murphy Jr. ägnade sig under 40-talet åt utvecklingsarbete inom det amerikanska flygvapnet. Hans allt annat än optimistiska syn på de flesta problem som han tampades med inom sitt område, gav upphov till ett antal principer tänkta att reducera antalet konstruktionsfel, något som även kom att bli känt som defensiv design. Här följer nu en redogörelse för Murphys usprungliga deviser samt några modernare tillämpningar av dem.

Dvs. allt som kan gå fel, gör det också.
Murphy's kärlekslagar
Murphy's teknologi-lagar
Murphys flyg-lagar

Murphy's grundlagar.

 1. Ingenting är lika enkelt som det verkar.
 2. Allting tar mycket längre tid än man tror.
 3. Allting som kan gå fel, går fel.
 4. Om det finns ett antal olika saker som kan gå fel så är det alltid det som gör mest skada som går fel.
 5. Om det finns en riktigt olämplig tidspunkt för någonting att gå fel så sker det just då.
 6. Om det helt enkelt inte kan gå fel, kommer det att göra det iallafall.
 7. Om du har räknat ut att det finns fyra sätt på vilket det kan gå fel, kommer det att dyka upp ett femte, för dig helt okänt, sätt.
 8. Låter man saker och ting sköta sig själv, kommer det att gå från dåligt till värre.
 9. När allting flyter på som det skall, har du garanterat glömt något.
 10. Naturlagarna står alltid på det, än så länge, oupptäckta misstagets sida.
 11. Moder natur är en häxa.
 12. Det är omöjligt att göra någonting idiotsäkert eftersom idiotin är så genialisk.
 13. Varje gång du skall göra någonting är det alltid något annat som måste göras först.
 14. Ljuset i slutet av tunneln är bara ljuset av ett mötande expresståg.

Murphy's kärlekslagar.

 1. Alla bra människor är redan upptagna.
 2. Om en person är upptagen finns det en orsak. (Se 1.)
 3. Ju mer sympatisk någon verkar, desto längre bort är denna.
 4. Intelligens x Skönhet x Tillgänglighet = Konstant.
 5. Den grad med vilken någon älskar dig står i direkt motsatsförhållande till hur mycket du älskar denna person tillbaka.
 6. Kärlek kan inte köpas för pengar, men det ger dig en jättebra förhandlingssits.
 7. Det bästa här i livet är inte gratis - och värt varenda krona.
 8. Varje god gärning får en mindre bra gärning i retur.
 9. Snälla flickor/pojkar blir alltid sist.
 10. Om det verkar för bra för att vara sant, är det troligtvis det.
 11. Tillgänglighet är ett resultat av tid. I samma sekund som du visar intresse hittar den personen någon annan.

Murphy's teknologi-lagar.

 1. Du kan aldrig avgöra åt vilket håll tåget går genom att studera rälsen.
 2. Logik är en systematisk metod att komma till fel slutsats med fullständig övertygelse.
 3. Närhelst en teori är fullständigt definierad, kommer det nån dum jävel och upptäcker något som antingen motbevisar teorin eller utökar den till oigenkännlighet.
 4. Teknologi domineras av dom som styr över saker dom inte förstår.
 5. Om byggmästare byggde byggnader på samma sätt som programmerare programerade program, skulle den första hackspetten som anlände förstöra hela civilisationen.
 6. Ett företags solvens står i motsatsförhållande till dess inredning.
 7. En dators uppmärksamhetsförmåga räcker bara strömsladdens längd.
 8. En expert är någon som vet mer och mer om mindre och mindre tills han vet absolut allting om ingenting.
 9. Tala om för någon att det finns 300 billioner stjärnor i universum och han tror dig. Tala om för samma person att bänken är nymålad och han måste fram och känna för att bli övertygad.
 10. Alla stora upptäckter har gjorts av misstag.
 11. Originalet lyder: "Always draw your curves, then plot your reading". Den är svåröversatt. Ordagrant står det; "Rita alltid dina kurvor innan du kartlägger din läsning", vilket verkar helt obegripligt. Men du kanske fattar det bättre än jag.
 12. Ingenting blir klart i tid eller inom budget.
 13. Allt är bra som är över.
 14. Ett möte är en händelse där varje minut är dyrbar men timmarna bara flyger.
 15. Första myten om ledarskap är att den existerar.
 16. Ett fel upptäcks inte förrän det har klarat sig förbi sista kontrollen.
 17. Nya system genererar nya problem.
 18. Att fela är mänskligt, men för att göra riktiga jättetabbar måste man ha dator.
 19. Vi vet inte ens en miljondels procent av någonting.
 20. Alla program är ostadiga när dom körs.
 21. All tillräckligt avancerad teknologi är förenlig med magi.
 22. En dator kan göra lika många misstag på två sekunder som det tar tjugo man tjugo år att göra.
 23. Ingenting motiverar lika mycket som att se sin chef göra ett hederligt dagsverke.
 24. Vissa människor gör all enligt (regel-)boken även fast de inte har en aning om vem som skrev den eller ens vet vilken bok det är frågan om.
 25. Huvuduppgiften för en ingenjör är att göra det svårt för en användare och omöjligt för en servicetekniker.
 26. För att få fram experten i en grupp, ta den som uppskattar den längsta tiden och högsta priset på ett arbete.
 27. När allt är sagt och gjort dyker det upp en väldans massa till att säga och göra.
 28. Alla kopplingsscheman måste innehålla minst en beståndsdel som är glapp, två som är omöjliga att komma åt och tre som fortfarande är under utveckling.
 29. Ett avancerat system som fungerar visar sig alltid ha utvecklats från ett enkelt system som fungerar.
 30. Om du kommer fram till en felaktig matematisk summa, försök att multiplicera antalet sidor i boken.
 31. Datorer är opålitliga, men människor är även mer opålitliga. Varje system som är beroende av mänsklig pålitlighet är därför naturligt opålitligt.
 32. Ge alla dina order muntligen. Skriv aldrig ner något som kan slå tillbaka på dig.
 33. Under dom mest rigoröst kontrollerade miljöer av tryck, temperatur, volym, luftfuktighet och andra variabler kommer organismerna och bakterierna ändå att göra precis som dom vill.
 34. Om du inte kan förstå en sak är svaret uppenbart för enkelt.
 35. Ju mer hemlighetsmakeri kring en inlämnad offert, desto säkrare att motståndare redan vet om den.
 36. Det är helt omöjligt att få en riktig helhetsbild över ett konstruktionsarbete efter 16.30 en fredag. Den dyker upp först på måndag morgon 08.15.
 37. Allt är möjligt utom att åka skidor genom en snurrande entrédörr.
 38. Den enda perfekta vetenskapen är konstaterandet.
 39. Arbeta smarttare isället för hårdre, ock var noga med stavvingen.
 40. Finns det inte i datorn, existerar det inte.
 41. Om ett experiment fungerar har någonting gått fel.
 42. När ingenting annat verkar hjälpa, läs instruktionsboken.
 43. Fyll upp där det är tomt. Töm där det är fullt. Och klia där det kliar.
 44. Allt som kommer upp måste också komma ner.
 45. Allt som tappas från ett bord kommer automatiskt att rulla in i det mest svåråtkomliga utrymmet.
 46. Varje simpel teori vill bli förklarad på det mest komplicerade sättet.
 47. Tillverka något som till och med en idiot kan klara av att använda och endast en idiot kommer att vilja använda det.
 48. Graden av teknisk kompetens är i diamentral motsats till graden av chefsskap.

Murphys flyg-lagar.

 1. Inga plan lyfter i tid, såvida du inte är försenad och behöver all extra tid för att hinna med.
 2. Om du är försenad till ett plan, står det på gaten längst bort i terminalen.
 3. Om du kommer i god tid till en avresa kommer planet oundvikligen att bli försenat.
 4. Inga plan avgår någonsin från Gate 1 i någon terminal i hela världen.
 5. Om du måste arbeta i planet kommer det omdelbart att bli turbulens då du sätter pennan mot papperet.
 6. Om du har fått en mittenplats kan du avgöra vilka som fått fönster respektive mittgångsplatsen redan i vänthallen. Det är bara att leta efter de två största passagerarna.
 7. Enbart passagerare som sitter vid fönstret måste gå på toaletten.
 8. Den gråtande babyn på flygplanet sitter alltid bredvid dig.
 9. Den snyggaste kvinnan på flygplanet sitter aldrig bredvid dig.
 10. Ju mindre utrymme det finns för handbagage, desto mer bär folk ombord.