Siffror du inte hade en aning om. (Och fler nollor än till och med du har på din arbetsplats)

6
Antalet gånger i följd siffran 7 kom upp på ett roulettehjul i Las Vegas den 14 juli år 2000. Om man spelar roulette är chansen för att nästföljande 5 slag blir av samma sort som det senaste 1 på 37 upphöjd till dignitet 5 eller 1 på 69 343 957.
42
Antalet vinstgivande affärer i en följd som mr Mekong genomförde som daytrader 2005.
2008
Startåret för senaste depressionen.
150 000
Mängden utvunnet guld i världen i ton. Om man placerar allt detta guld på en tennisbana (singelspel) blir höjden 28 meter.
5 358 000
Bilproduktionen i USA 1929.
5 700.000
Bilproduktionen i USA 1953
13 000 000
Mängden kol mätt i ton som eldas upp varje dag.
83 000 000
Mängden olja i fat som förbrukas varje dag.
7 30 000 000
Antalet människor på planeten i april 2016. Mänsklighetens problem nummer 1 och samtidigt det mest underskattade.
100 000 000 000
En grov uppskattning av antalet galaxer i universum.
11 224 000 000 000
USA:s stasskuld just nu. Ökar med nästan 1 miljon svenska kronor i sekunden.
50 000 000 000 000 000 000 000
Grov uppskattning av antalet stjärnor i det synliga universum.
5 974 000 000 000 000 000 000 000
Jordens massa i kilo.
53 644 737 765 488 800 000 000 000 000
Antalet bridgehänder man kan få.
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Så här många planckvolymer får plats i en elektron. Planckvolym är den minsta fysikaliska volym som existerar.
10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Uppskattning av antalet atomer i det synliga universum.
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Antalet nollor är 100. Denna siffra kallas för en "googol" vilket var det som Google skulle hetat om det inte blivit ett stavfel!