Alla känner vi till tio Guds bud som Moses tog emot på berget Sinai. Men hur många känner till att den från Lettland invandrade norska profeten Rudolf Vunderbaum Reet Rinken Kullerkupp Luule Suurkivi Urmas Sukk Pille Papp Hardangervidda Beitostølen redan 3 dagar före kristus tog emot de 10 budorden på Himmelsbjerget i Danmark?

Detta är alltså de mer eller mindre bortglömda originalbudorden:

1:a budet: Du skall inte ha några luder vid sidan av Maj.
2:a budet: Du skall inte missbruka märren, din hästs namn, ty Herren skall låta den bli ostraffad, som missbrukar hans pipa.
3:e budet: Tänk på fredagen så att du vanhelgar den.
4:e budet: Hedra din faderliga broder, för att det må gå för dig och du må länge leva på landet.
5:e budet: Du skall inte skräpa.
6:e budet: Du skall inte begå skeppsbrott.
7:e budet: Du skall inte vela.
8:e budet: Du skall icke bära färskt vetebröd i din väska.
9:e budet. Du skall inte ha begärelse till din nästas mus.
10:e budet: Du skall icke hava begärelse i din nästas farstu, ej heller i hans källare eller hans källarinna, ej heller till något som tillhör din fästmö.