Sedan USA's president Donald Plump.. förlåt, Donald Trump, införde visum för vissa arabländer har han krävt att alla andra länder skall följa efter annars kommer USA's regering att införa handelsrestriktioner med berörda länder, vilket för Sveriges del innebär - om vi inte lyder - att vi vi i fortsättningen kommer att få nöja oss med ryskt godis, norskt öl, irakisk sprit, svenska tv-rogram, rumänska filmer och kinesiska bilar. Därför inför mu svenska regeringen ett dekret där alla städer, orter, län och landskap där majoriteten av befolkningen pratar rotvälska - talcentrum i Löddeköping ej inräknat - numera skall ansöka om visum för att få komma till Stockholm. Därav har de nu tagit fram visumsansökningar för varje respektive ort. Det finns dock inte plats för alla olika på denna sajt, vi visar bara upp den skånska. Fyll i allting noggrant. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas ej. Kontrollera att Ni innehar föreskriven behörighet. Information om övriga visum kan rekvireras på www.ardudumihelahuuet.not.
Namn:
Adress:
Postadress:
Email:
Telefon:
Personnummer:
Civilstånd:
Yrke:
Månadslön:
Bilägare: Jau Naj
Bilnummer:
Reseledares namn:
Storlek po hossor:
Storlek po böjsor:
Hårfarj:
Ögonfarj:
Favoritfarj:
Kön: Påg Tös Vet ente

Syfte med besöket i Stågghålm
(markera med kryss ditt ålahue)

Studier av:

Det vackra folket
Den välklingande dialekten
Det välmående landskapet
Kongress/konferens
Go mad
Ta opp bedor
Bygga broar
Eda röugad ål
Gå po match å se di blåe
Bonnakalaus
Vaunli turism

Kontrolluppgifter: JAU / NAJ
Haur ni returbiljett him ti Skåune?
Haur ni vaurit i Stågghålm tidigare?
Haur ni plauner po att stanna i Skaune?
Haur ni eller haur ni hatt antistågghålmska åsikter?
Haur ni plauner po att störta miljöoupartiet?
Förvarar ni Era mögia hossor i en plastpusse under Er vistelse i Stågghålm?
Haur ni licens för att framföra rullebör?
E du en klydderöv?
Eder ni spiddekauga?
Dricker ni bir?
Vilket bilmarrke kör du heim i etter birren?

Härmed försäkrar jau på heder och
samvete att uppgifterna ovan e riktia:


Ja det gör jag Dautum:

Skriv genast ut och skicka eller lämna till närmaste turistråd!