Xeroxologi:
Förklaring eller definition med utgångspunkt från konstaterandet -"Du har två kor........"

En ism är en särskild inriktning inom ett större sammanhang, ofta inom ideologi, estetik eller psykologi. Enligt SAOL är en ism en riktning, i synnerhet en ytterlighetsriktning.

Ordet ism är en substantivering av suffixet -ism, en grammatikalisk ändelse som i sig används för att bilda substantiv, till exempel kommun+ism eller liberal+ism, men ism-formen har som regel en betydelse som är skild från det ursprungliga huvudordet i sammansättningen.

Enligt SAOB 2014 finns i svenska språket 936 ord med suffixet -ism till och med initialbokstaven U, men många är så lika varandra eller så "flummiga" att det inte går att beskriva dom i en enda mening.

-ism:

  • Ofta en politisk eller social åskådning/ideologi (till exempel kommunism eller liberalism)
  • Inom medicinen ett patologiskt tillstånd e.dyl. (till exempel alkoholism) eller rent allmänt en mental eller intellektuell inställning (till exempel optimism)
  • I konstsammanhang en definition eller inriktning av en konstnärs konst (till exempel impressionism, surrealism, futurism).

Först en liten ideologisk definition på dartvis:

Demokrati: > Alla har ett set pilar (3 st).
Socialism: > Du har två set och ger det ena till din granne.
Kommunism: > Du har två set, staten tar båda och ger dig fodralen.
Fascism: > Du har två set, staten tar båda och säljer fodralen.
Nazism: > Du har två set, staten tar båda och skjuter dig.
Byråkrati: > Du har två set, staten tar båda, säljer det ena,
   köper nya flights till det andra och slänger det i soporna.
Kapitalism: > Du har två set, säljer det ena och köper en tavla.
Anarki: > Alla kastar på varandra.
Egoism: > Du har tre pilar men vägrar att kasta någon av dem.
   (Även kallat dartitis)

Sen en ideologisk definition på "xeroxologi"-vis:

-ISMEN: Enligt nationalencyklopedin: Egentligen betyder det....
DEMOKRATI: "Folkstyre". Synonymt med ett styrelseskick med allmänna och fria val av representanter för folket.
Du har två kor. Dina grannar bestämmer vem som skall ha mjölken.
AMERIKANSK DEMOKRATI: I stort sett samma som vanlig demokrati med en liten kulturell skillnad.
Du lovas två kor om du röstar på deras kandidat. Efter valet anklagas presidenten för att ha spekulerat i nötkreatursmarknaden. Media kallar det "Cowgate".
BRITTISK DEMOKRATI: I stort sett samma som vanlig demokrati med en liten kulturell skillnad.
Du har två kor. Du föder upp dom på fårhjärna och dom blir galna. Regeringen gör ingenting.
REPRESENTATIV DEMOKRATI: I stort sett samma som vanlig demokrati med en liten kulturell skillnad.
Du har två kor. Dina granar väljer någon som bestämmer vilka som skall få mjölken.
SVENSK DEMOKRATI: I stort sett samma som vanlig demokrati med en liten kulturell skillnad.
Du har två kor. Staten säger att ingen kan leva på två kor. Du tvingas sälja korna och ta jobb på motorvägsbygget mellan Trollhättan och Göteborg.
SINGAPORE-DEMOKRATI: I stort sett samma som vanlig demokrati med en liten kulturell skillnad.
Du har två kor. Staten bötfäller dig för att ha två icke licensierade djur i din lägenhet.
SVERIGEDEMOKRATI: Politisk inriktning som vill hindra invandring.
Du har två kor. Du vägrar ta hand om dom för att dom är pakistanska Sahiwal-kor.
ANARKISM I: Ideologi för statens avskaffande och makten åt folket. Senare en revolutionär handlingslära som ofta urartar i våld.
Du har två kor. De bestämmer att du inte har rätt till deras mjölk och bildar sitt eget samhälle.
ANARKISM II: Ideologi för statens avskaffande och makten åt folket. Senare en revolutionär handlingslära som ofta urartar i våld.
Du har två tjurar, knyter varsitt snöre hårt kring pungen på dem och släpper in dem till korna.
BYRÅKRATI: Den struktur och uppsättning regler som skapats för att styra en vanligen större organisation. Ämbetsmannavälde.
Du har två kor. Staten reglerar hur du föder dom och när du får mjölka dom. Sedan betalar de dig för att inte mjölka dem. Sedan tar de korna, skjuter den ena, mjölkar den andra och häller ut mjölken. Du tvingas fylla i blanketter för att redogöra för varför en ko saknas.
BYRÅKRATISK SOCIALISM: Åskådningen att staten skall äga och driva alla producerande företag. Fast med svensk knorr.
Du har två kor. Staten tar dom och ställer dom i en ladugård med alla andras kor. Korna sköts av f.d. kycklinguppfödare. Du sköter om kycklingarna staten tog från kycklinguppfödarna. Staten ger dig så mycket mjölk och så många ägg som bestämmelserna säger att du behöver.
DIKTATUR: En stat som är totalitär, styrd av en diktator.
Du har två kor. Staten tar båda och kallar in dig i armén.
FASCISM: Politisk rörelse som stryper yttrandefriheten och upprätthålls med våld.
Samma som anarkism, fast du skjuter dom när dom inte vill komma tillbaks på ditt kommando.
FEODALISM: Begrepp som används för att beteckna samhällen som präglas av ett visst slags (översittar)-relationer mellan länsherrar och deras undersåtar.
Du har två kor. Din storbonde tar merparten av mjölken.
KAPITALISM:
(Se vidare här)
Ett ekonomiskt system där produktionsmedlen ägs av privata aktörer.
Du har två kor. Du säljer en och köper en tjur.
KOMMUNISM: System som syftar till att kväva kapitalismen och att staten skall äga "allt och alla".
Du har två kor. Du sköter dem men staten tar all mjölk.
MILITARISM: Tänkesätt och åtgärder att ha en stark militär makt och beredvillighet att på ett aggressivt sätt använda den för att skydda eller gynna sina nationella intressen.
Du har två kor. Staten tar båda och kallar in dig till armen.
NAZISM: Rörelse som i huvudsak går ut på utnyttjande och sen utrensning av "icke-ariska" raser.
Du har två Staffordshirekor, mjölkar dom och sen skjuter du dom eftersom dom inte ser ut som Herefordkor.
RADIKALISM: Meningsriktning som syftar till "radikala" reformer och social omvälvning.
Du har två kor, ingen av dom mjölkar eftersom dom kräver mjukare gräs, blötare vatten och mer fritid.
SOCIALISM: Åskådningen att staten skall äga och driva alla producerande företag.
Du har två kor. Staten tar dom och ställer dom i en ladugård med alla andras kor. Du får sköta om alla korna. Staten ger dig så mycket mjölk som du behöver.
STALINISM: Stalins maktsystem grundat på terror och massdeporteringar.
Du har två kor. Du skjuter fåren en efter en för att skrämma korna till att mjölka bättre.
TOTALITARISM: Läran om diktatur, vilket innebär att en stat endast tillåter ett maktägande parti.
Du har två kor. Staten tar båda och förnekar att de alls existerat. Mjölk förbjuds.
FEMINISM: En ideologi vars målsättning är att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män
Du har inte två kor, du har två nötkreatur och det är upp till dem att bestämma om de är kor.

Till slut 175 mer eller mindre "vanliga" - men dock fullt existerande - ismer, plus 25 varianter på kapitalism.

OBS: Allt nedan är inte "-ismer" i ordets rätta bemärkelse utan kan vara trosinriktningar, ideologier och teser, så som "Big Bang Teorism". Den kan nog inofficiellt klassas som en -ism, men officiellt är det förstås bara en tes. Eller "Byråkrati", "Diktatur" och "Demokrati" som är ideologier men inte bokstavliga -ismer.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

ABSOLUTISM I: Fullkomlig avhållsamhet från allt alkoholhaltigt.
Du har två kor som du matar med grönsaker från torget (för 5000:- om dagen) eftersom ensilage innehåller 0,00001% alkohol.
ABSOLUTISM II: Filosofisk lära om den objektiva sanningen.
Du har två kor som ser ut som kor. Men vad vet jag? Det är ju mina kor så jag är subjektiv.
ABSURDISM En strömning inom litteraturen som försöker gestalta tillvarons meningslöshet. Du har två kor. Vem bryr sig?
AFORISM: Kortfattat uttryck för en tanke eller livserfarenhet.
Bättre med två kor i båset än 10 grisar i hönshuset.
AGNOSTICISM: Man kan inget veta om det absoluta. (I strikt mening Gud)
Du är inte säker på om det finns kor eller inte och tycker inte att det är så viktigt.
ALBINISM: Avsaknad av vissa färgämnen i hud, hår och ögon. Ger vitt hår, gulvitt skinn eller hy och röda ögon.
Du har två vita kor med röda ögon som mjölkar rosa mjölk. (Ej att förväxla med alkoholism där du bara tror att det är så).
ALKOHOLISM: Bruk av alkohol som ger problem av social, medicinsk eller personlig natur.
Du har två kor, men ser fyra. juckar svansen upp och ner på den ena och undrar varför det inte kommer nån mjölk. Klockan är ju ändå kvart över halv fjorton på morgonen.
ALPINISM: Bergsbestigning som sport.
Du har två kor som det tar tre timmar att mjölka färdigt eftersom du klättrar på väggarna för att ta dig från bås till bås.
ALTERNATIVISM: Politiskt korrekt (se detta) ord för "hippie".
Eh, kompis, de' er liksom dom her två korna, liksom. Du kan liksom få en del av deras mjölk, liksom.
ALTRUISM: Grundsatsen att andras väl bör vara målet för våra gärningar.
Du har två kor som du mjölkar för att dom mår bra av det. (Pengar skiter du i).
ANABOLISM: Cellens uppbyggande med hjälp av kemiska substanser.
Du har två kor som du matar med radioaktiva blåbär eftersom du hellre vill ha Belgian Blue.
ANAKRONISM: Tidsbrott. Förväxling genom tidsblandning. (Att ex.vis ha en armbandsklocka i en gladiatorfilm)
Du har två mammutar, vilket är väldigt märkligt eftersom dom borde vara utdöda.
ANALFABETISM: Oförmåga att läsa eller skriva.
Du har två kor som enligt namnskyltarna heter "Mulabagg" och "Frytt".
ANGLICISM: Engelska ord eller uttryck i andra språk.
Du har två kor med varsin nyfödd rookie.
ANTAGONISM: Motstånd, strid, fiendeskap.
Du har två kor och släpper in 3 tjurar.
ANTISEMITISM: Judefientlighet.
Du har två kor som tack och lov inte är judar.
ANTISIONISM: Motståndare till en egen judisk, sionistisk stat.
Du har två kor som bara vägrar beta i samma hage som fåren.
APATEISM Att inte bry sig om gudar. Det är inte ett påstående trossystem utan en attityd.
Du hör ungefär två kor. Människor runt dig börjar argumentera om betydelsen av detta. Du rycker på axlarna åt detta och går och lägger dig.
ARKAISM: Ett, i språket, föråldrat uttryck.
Du har två kor som det är hemult att anta att dom är dina.
ARMINIANISM: En kristen trosriktning om ett förutbestämt öde för varje människa som antingen innebär frälsning eller förtappelse.
Du har två kor. Du mjölkar dom aldrig för de kommer ändå att hamna i helvetet.
ASTIGMATISM: Ett ljusbrytningsfel i ögat pga. deformerad hornhinna.
Du har två kor som är grön- och rödprickiga med rosa horn....(!) (Du måste skaffa glasögon)
ATAVISM: En avkomma som liknar tidigare stamformer mer än sina föräldrar.
Du har en ko och en tjur. Deras avkomma liknar en igelkott med päls.
ATEISM: Förnekelse av Guds existens.
Du hör cirka två kor, men du har inte presenterats tillräckligt med bevis på deras existens för att tro på dem.
ATOMISM: Psykologisk -ism som ser till enstaka personliga drag utan att bry sig om helheten.
Du har två kor som väl egentligen är får eftersom dom betar gräs precis som dom.
AUTISM: Själstillstånd yttrande sig i försjunkande i sin egen tankevärld, utan mottaglighet för yttre påverkan.
Du har två kor som bara sitter och stirrar in i väggen hela dagarna.A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

BAHAISM:
(även Babism)
Åsikten att det man vill eller vill vara, är den man innerst inne är.
Du har två kor som helst vill vara höns så dom har börjat lägga 250 ägg om dagen.
BIBLICISM
(äv.Fundamentalism)
Bibelord skall följas bokstavligt, inte tolkas.
Du har två kor som aldrig blir mjölkade eftersom du går in i ladan och säger "varde ljus". Men inte f-n tänds ljuset, så du går därifrån.
BIG BANG TEORISM: Läran om hur universum kom till.
Du har inga kor. BANG! Du har två kor.
BILISM: Samlingsbegrepp för all fordonstrafik på väg.
Du har två kor som åker golfbil till kohagen.
BILLINGVISM: Tvåspråkighet.
Du har två kor som kan både råma och bräka.
BUDDHISM: Lära som förnekar att en oföränderlig evig själ existerar.
Du har två andar som fysiskt fastnat i djursfären. Om du behandlar dina kor vänligt kommer du att avancera andligt.


A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

CAESARISM: System som gör staten till den högsta kyrkliga makten.
Du har två kor som tror att de bestämmer när de får dricka. HA! De fattar inte att det är du som ser till att de bara har vatten en gång i veckan.
CHAUVINISM: Fanatisk, överdriven nationalism.
Du har två svenska kor som försöker jaga bort alla dina engelska Hereford-kor.
CYNISM: Kall hänsynslöshet. Känslokyla.
Du har två kor och skjuter båda eftersom dom ändå kommer att dö så småningom.


A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

DADAISM: Kulturell proteströrelse som förhärligar det laglösa, omoraliska och slumpmässiga.
Du har två kor, byter den ena mot en kastrerad tjur som du matar med marijuana, släpper in till korna och ser vad som händer.
DANDYISM: Kult av personlig elegans och välkläddhet.
Du har två kor varav den ena går med slips och lackskor eftersom den mjölkar mycket bättre än den andra.
DANISM: Inblandning av danska ord och uttryck i andra språk.
Du har två kor som bara älskar rödgröd med flöde.
DARWINISM I: Evulortionsteori som hävdar att vi härstammar från enklare och mer primitiva djur. (Religionen hävdar ju skapelsen)
Du har två kor som besväras av loppor. Du gör dock inget åt det eftersom det kan vara deras förfäder.
DARWINISM II: Evulortionsteori som hävdar att vi härstammar från enklare och mer primitiva djur. (Religionen hävdar ju skapelsen)
Du har två kor. Den ena är inte tillräckligt stark och dör. Den andra är tillräckligt stark och förökar sig.
DARWINISM III (Praktisk): Evulortionsteori som hävdar att vi härstammar från enklare och mer primitiva djur. (Religionen hävdar ju skapelsen)
Du har två kor. Den ena producerar mjölk i överflöd så den behåller du. Det gör inte den andra, men du får ändå en läderjacka och några hamburgare ut av det.
DEFAITISM: Nederlagskänsla, modlöshet.
Du har två kor som du aldrig tar in från hagen eftersom dom ändå inte lyder.
DEISM: Åskådning att gud är världens skapare men ej dess regent. (Han ingriper inte)
Du har två kor. Du ber till gud varje dag att de skall mjölka mer än 15 liter var, men inte f-n lyssnar han.
DETERMINISM: Läran om att varje händelse är orsaksberoende av allt som händer runtomkring.
Du har två kor som båda dog i morse. Det kan bero på att mjölkmaskinen föll ner i huvudet på dom.
DISCORDIANISM Ett absurt synkretiskt utarbetat skämt förklädd till religion eller religion förklädd till skämt. (Alla påståenden är sanna i någon mening, falska i någon meningm meningslösa i någon mening, sant och falskt i någon mening, sanna och meningslösa i någon mening, falska och meningslösa i någon mening, och sanna och falska och meningslösa i någon mening)
Du har två fem heliga kaos. Fnord.
DJURAKTIVISM: En typ av politisk aktivism för djurs rättigheter.
Du har två kor. Du förbjuds mjölka eller slakta dom. Så de dör ändå.
DOGMATISM: Okritiskt fasthållande vid viss uppfattning oavsett sammanhang.
Du har två kor. Dom är visserligen bara 2 dm höga och ser ut som förvuxna hamstrar men eftersom dom har fyra ben så är det nog iallafall kor.
DUALISM: Läran om två motsatta grundprinciper i tillvaron.
Du har två kor som inte går att klippa, alltså är dom inte getter.
DUDEISM: Läran om att vara sin egen "gud", att göra det som är bra för dig och inte falla för det yttre grupptrycket som kräver att man åstadkommer något i livet.
Korna är inte problemet här, mannen. Låt oss gå och bowla i stället och hinka ett par bira.


A B C D E F G H I K L M N O P R S T V Z

EGOISM: Själviskhet, egennytta.
Du har tvåhundra kor och dricker upp all mjölk själv.
EKLEKTICISM:
(även Empirism)
Åsikten att erfarenheten är vår enda kunskapskälla.
Du har två kor som du matar med hö efter att även ha provat med muttrar, blodiga stekar och äggsmörgåsar.
ESTETICISM: Åskådning som framhäver skönhetsvärdet. (Det estetiska).
Du har två kor och skönhetsopererar fläckarna på pälsen för symmetrins skull.
EUFEMISM: Förskönande omskrivning, oftast om kroppsliga företräden eller mentala förmågor.
Du har två kor, som tyvärr inte kan dölja sina "fingerballonger".
EUFORISM: Stark lyckokänsla. Spec. stark känsla av välbefinnande hos vissa (ofta svårt sjuka) som inte förstår hur nära döden dom egentligen är.
Du har två kor som snart skall nödslaktas, fast dom är redan i sjunde himlen eftersom dom har varandra.
EUPHUISM: Prosastil rik på allegorier och förkonstlade uttryckssätt.
Du innehar tvenne kreatur, varav bägge besitter den fundamentala förmågan att frambringa "den vita nektaren".
EVOLUTIONISM:
(även Darwinism)
Uppfattningen att vi härstammar från enklare och mer primitiva djur. (Religionen hävdar ju skapelsen)
Du har två kor som besväras av loppor. Du gör dock inget åt det eftersom det kan vara deras förfäder.
EXHIBITIONISM: Behov av att blotta sig och visa upp sig.
Du har två kor som kräver att få ligga med alla fyra i vädret när de mjölkas.
EXISTENSIALISM: Liv och död saknar betydelse. Tillvarons värde ligger i handlingen.
Du har två kor. Dom föds som kalvar och dör som hamburgare, men däremellan har dom en massa skoj.
EXORCISM: Besvärjelse och utdrivning av onda andar.
Du har två kor som du draperar i vitlöksband och jesuskors, utstötandes besvärjelser för att undvika sur mjölk.
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

FANATISM: En, trots alla motargument, blind nitälskan för en övertygelse.
Du har två kor som du tycker är Guds åttonde underverk trots att dom ser ut som överkörda köttfärslimpor och inte ger mer än 5 liter mjölk om året.
FATALISM: Allt som sker är oåterkalleligen förutbestämt.
Du har två kor som inte ger nån mjölk eftersom dom är hästar. Jaha, då är det väl så då.
FEMINISM: Åskådning som hävdar kvinnans likavärde med mannen.
Du har två kor men ingen tjur eftersom dom är kor och alltså klarar sig själva.
FETISCHISM: Sexuell fixering vid speciella föremål.
Du har två kor som formligen sprutar ur sig mjölk dygnet runt när dom stryker mulen mot en 3 dm hög Miss Piggy-docka som du har hängt upp på båsväggen.
FORMALISM: Ensidigt iakttagande av yttre former utan hänsyn till innehållet.
Du har två kor. Sen har du två estetiskt tilltalande bås. Att korna sen inte får plats ger du blanka f-n i.
FUNKTIONALISM: Arkitekturstil som strävar efter att ge varje byggnad den utformning som är bäst anpassad för dess ändamål.
Du har två kor som står utomhus, i bås med gräsväggar, så du slipper släppa ut dom på bete och ge dom vatten.
FUNDAMENTALISM:
(äv.Biblicism)
Bibelord skall följas bokstavligt, inte tolkas.
Du har två kor som aldrig blir mjölkade eftersom du går in i ladan och säger "varde ljus". Men inte f-n tänds ljuset, så du går därifrån.
FUTURISM: Åskådning som upphäver tidens och rummets begränsningar och förutspår kommande händelser.
Du har bara två kor, men tio bås eftersom du vet att du kommer få 7 rätt på lotto på lördag.


A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

GALLICISM: Inblandning av franska ord och uttryck i andra språk.
Du har två kor. Voulevouz couché avec moi kreatéur. Nej, förlåt mjölka. Vill du mjölka mina kor?.
GALVANISM: Kroppens bortstötning av metallföremål i kroppen (Ex. tandfyllningar, "oral galvanism")
Du har en tjur som blir illamående av ringen i näsan, så du har satt dit en gummisnodd istället.
GERMANISM: Tyska ord eller uttryck i andra språk.
Du har zwei kor....A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

HEDONISM: Åsikten att lusten och njutningen är det högsta goda.
Du har två kor som det är så njutningsfullt att mjölka att du sprutar mjölk överallt utom i hinken.
HELLENISM: Tidsepok i antikens historia
Du har två kor. Båda blir våldtagna av Zeus förklädd till tjur. Du har nu två kor och två mindre gudar. Din gård blir fördömd av en uppretad Hera.
HINDUISM: Religiös åskådning som särskilt fäster sig vid själavandring och kons helighet.
Du har två heliga kor men inga får då du är övertygad om att dom kommer att återuppstå som just får efter sin död. Du dyrkar dem.
HIRSUTISM: Ökad behåring i manligt mönster hos kvinnor.
Du har två håriga kor. Självklart har dom hirsutism, annars vore dom bara förvuxna kinesiska nakenhundar.
HISTORISM:
(även Historicism)
Tendens att bedöma allting ur ett historiskt perspektiv.
Du har två kor som du inte mjölkar alls eftersom man inte gjorde det på stenåldern.
HOLISM: Uppfattningen att grupper och kollektiv snarare än individer formar samhället och dess utveckling.
Du har tvåhundra kor och inget mer. Alltså blir det svårt för dig att driva hästuppfödning.
HULIGANISM: Förstörande och vandalisering av egendom och trakassering av andra människor utan egentlig anledning.
Du har två kor som trakasserar dina får och välter allt i sin väg på väg till betet.
HUMANISM: Livsåskådning som sätter allt levande i centrum.
Du har två kor och, till skillnad från kapitalism, behåller du båda och köper var sin tjur till dom.
HYPNOTISM: Framkallande av ett sömntillstånd som får viljan och medvetandet att upphävas och får den hypnotiserade att följa hypnotisörens befallningar.
Du har en ko som du hypnotiserar till att tro att den är en cementblandare så den mjölkar färdig vispgrädde.A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

IDEALISM: Åsikten att de yttre tingen blott är våra föreställningar och ej verkliga.
Du tror att du har två kor, men vem vet, det kanske egentligen är världens första mjölkande grisar?.
IETSISM En tro eller en teori om att det finns någon form av högre kraft, dock inte nödvändigtvis en gud i sig.
Du tror att du har två av det ena eller dedt andra. Ungefär. Du måste ha dem. Oavsett vad de är. Definitivt. Förmodligen.
IGNOSTICISM Ignosticism bygger på en förväntan om en stark kritisk rationell analys av Guds existens.
Du har två kor. Du tycker att dina grannar lägger sig i för mycket om vad korna gör och vad mjölk smakar.
ILLYRISM: Rörelse fr. 1800-t. för att samla sydslaverna språkl. & kulturellt.
Du har två kor och tre grisar som kacklar som kycklingar och lägger ägg.
IMMATERIALISM: Förnekande av materialens verklighet.
Du har två kor som du mjölkar för hand eftersom du inte litar på att det finns nåt som heter "mjölkmaskin".
IMPERIALISM: Den politik en stat för i avsikt att utvidga sitt eget välde.
Du har bara två kor, men 264 bås eftersom du kommer att behöva dom.
IMPRESSIONISM: Åsikten att endast sinnesförnimmelserna är verkliga.
Du har två kor, fast det luktar getspillning i båset så det är nog getter i alla fall.
INDIFFRENTIALISM: Likgiltighet.
Du har två kor. Och! Det kunde lika gärna varit två pungråttor. Du skiter i vilket.
INDIVIDUALISM: Framhävandet av personligheten gentemot det allmänna.
Du har bara en ko och skulle aldrig komma på tanken att skaffa en till.
INFANTILISM: Kroppslig el. själslig rubbning som innebär kvarblivelse i barnastadiet.
Du har två kor som, trots att dom är 14 år, beter sig som om dom var 13.
ISOLATIONISM: Politisk riktning där ett land skall avhålla sig från att blanda sig i andra länders angelägenheter.
Din granne har en tjur som fastnat i din färist. Men det är ju inte din sak att tala om det för honom.A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

KAPITALISM: Ekonomisk system som bygger på den fria företagsamhetens främjande.
Du har två kor, säljer den ena och köper en tjur.

Kapitalism kan även delas in i olika statsskick:

Amerikanskt Kolonial kapitalism:
Du har två kor. Staten tar den ena kon. Den Brittiska staten tar den andra kon. Du blir skyldig en tredje ko i skatt och statskyrkan tar all mjölken.
Australisk kapitalism:
Du har två kor. Allt ser ut att gå fungera fint. Du stänger kontoret och firar din succé med ett par öl.
Amerikansk kapitalism:
Du har två kor. Du säljer tre av dem till ditt aktiebolag genom att använda remburs som din bankman till bror skrivit under. Sedan sätter du i gång en skuldsanering så att du kan få alla dina fyra kor tillbaka – med en skattelättnad för fem kor. Mjölkrättigheterna för dina sex kor överförs via en mellanhand till ett företag på Cayman Island vars majoritetsägare sedan säljer tillbaka de sju korna till ditt aktiebolag. Årsrapporten slår fast att du äger åtta kor, men också att du inte kan köpa fler. Du säljer en ko och köper i stället en amerikansk president. Du har nu nio kor. Ingen balansrapport finns med i nästa årsredovisning. Staten köper din dynga.
Brittisk kapitalism:
Du har två kor. Båda är arga och vill inte leka med grannans kor.
Colombiansk kapitalism:
Du har två kor. Staten tror att en av dina kor smugglar knark och skjuter den. Din andra ko smugglar faktiskt knark.
Fransk kapitalism:
Du har två kor. Du går ut i strejk eftersom du vill ha tre.
Hongkong-kapitalism:
Du har två kor. Du säljer tre av dom till ditt börsnoterade företag, mot ett kreditiv öppnat med hjälp av din svåger på banken. Sedan gör du ett offentligt skuld/tillgång byte, så du får alla fyra korna tillbaka, med skattelättnad för att hålla fem kor. Mjölkningsrättigheterna för sex kor transferens via en mellanhand i Panama till ett bolag på Caymanöarna, vilket i hemlighet ägs ditt bolags majoritetsägare. Denne säljer rättigheterna till alla sju kornas mjölk tillbaka till det börsnoterade företaget. I årsredovisningen står att bolaget äger åtta kor, med option att köpa en till. Under tiden låter du döda de båda korna p.g.a. dålig Fung Shui.
Indisk kapitalism:
Du har två kor. Du tillber dem.
Irakisk kapitalism:
Alla tror att du har massor av kor. Du talar om att du inte har någon. Ingen tror dig, så dom bombar dig sönder och samman och invaderar ditt land. Du har fortfarande ingen ko.
Italiensk kapitalism:
Du har två kor, men vet inte var de är. Du tar lunchpaus.
Japansk kapitalism:
Du har två kor. Du omdesignar dem så att de har en tiondels storlek av en normal ko och kan producera 20 gånger så mycket mjölk. Du skapar därefter en manga-figur och ökar din inkomst genom att lansera den som barnleksak under namnet Kokimon.
Kanadensisk kapitalism:
Du har två kor. De ser dock ut som två älgar … fast vänta lite, det är två älgar. Den ena talar franska och den andra engelska. Den ena kämpar för att skapa ett nytt land, men den andra ser till att det inte blir verklighet. Båda spelar hockey förvånansvärt väl.
Kinesisk kapitalism:
Du har två kor - men 300 arbetare som jobbar med att mjölka dem. Du hävdar att ditt företag är överbefolkat och att arbetarna är lata. De förlorar sina jobb. Du ser till att journalisten som rapporterade om det låga antalet kor blir arresterad och fängslad utan rättegång.
Mexikansk kapitalism:
Du hade en ko. Men den blev kidnappad.
Nordkoreansk kapitalism:
Du har två kor. Kim Jong Il tar båda och skjuter din mamma, farbror, kusin och en granne bara för att dom känner dig.
Nyzeeländsk kapitalism:
Du har två kor. Den till vänster är riktigt söt…
Qatarisk kapitalism:
Du har två kor. De har varit sysslolösa i decennier eftersom ingen insett att de kan producera mjölk. Du sneglar på vad din granne Dubai gör och börjar mjölka korna som en vettvilling. Sen inser du att ingen ville ha mjölken.
Rysk kapitalism:
Du har två kor. Du måste själv ta hand om dem, men staten behåller all mjölk och tvingar dig att stå i kö i flera timmar för att få köpa tillbaka den. Du tycker att du köat tillräckligt och öppnar i stället en flaska vodka.
Saudisk kapitalism:
Du har två kor. Men eftersom mjölkning av kor involverar bröstvårtor, förbjuds alla kor att visa sig offentligt. Det enda statligt godkända sättet att mjölka kon är att kon står på ena sidan om ett skynke, medan du måste stå på andra sidan.
Schweizisk kapitalism:
Du har 5 000 kor, även om ingen egentligen tillhör dig. Du tar ut en sanslöst hög avgift för att andra ska ta hand om dem.
Spansk kapitalism:
Du har två kor. Staten tar mjölken från den ena kon. Den andra kon föder en tjur som du slänger in på en arena tillsammans med en snubbe som har en mantel och ett svärd.
Vitrysk kapitalism:
Du har två kor. Du säljer den ena och tvingar den andra att producera mjölk som om den vore fyra kor. Du förvånas när din ko dör.

Kapitalism kan även delas in i olika ideologiska inriktningar:

Traditionell kapitalism:
Du har två kor. Du säljer en och köper en tjur i stället. Du föder upp massvis av kalvar och ekonomin växer. Sedan säljer du allt och är rik som ett troll när du går i pension.
Modern kapitalism:
Du har två kor. Du säljer den ena och pressar den andra till att producera samma mängd mjölk som fyra kor. Sen hyr du en dyr konsult för att analysera varför kon fallit död ner.
Storbolagskapitalism:
Du har två kor. Du säljer 3 av dom till ditt börsnoterade företag, för att en bankgaranti överbevisar investorerna om att du i verkligheten har fyra kor. Därför drar du av fodret för fem kor på din deklaration. Rätten till att mjölka sex kor överförs via en bank i Polynesien, ägt av ett skalföretag, som säljer tillbaka rätten att mjölka 7 kor till det första företaget. Den revisorsgodkända årsredovisningen fastslår att företaget äger åtta kor med option på flera. Du hävdar att du har en tjur som fått förstapris i en djurutställning, varefter du säljer korna och försvinner.
KATABOLISM: Cellens nedbrytningsförmåga av kemiska substanser.
Du har två kor där katabolismen inte funkar. Alltså ser de ut som långhåriga taxar med pingvinben eftersom du konstant matat dem med radioaktiv gröt.
KOLLEKTIVISM: Åskådningen att individens intresse bör underordnas samhällets.
Du har två kor som du inte mjölkar förrän det är dags att mata grisarna.
KOLONIALISM: En stats förvärvande av främmande landområden.
Du har två kor men taskigt med plats så du släpper in dom i grannens garage.
KOMMENSIALISM: Två icke besläktade organismer som lever tillsammans till ömsesidig nytta. (Ex.vis kohägern som äter insekter på stora däggdjur.)
Du har en ko och en get som kliar varandra på ryggen när det behövs.
KONFUCIANISM: Kinesisk statslära som betonade pliktkänsla och lojal underordning (strikt hierarki).
Du har två kor som terroriserar getterna som terroriserar grisarna som terroriserar hönorna som terroriserar råttorna som terroriserar dina löss.
KONSERVATISM: Åskådning som främjar bevarandet av det gamla och historiska.
Du har tvåtusen kor som du mjölkar för hand eftersom dina förfädrar minsann inte hade mjölkmaskiner på 1800-talet.
KREATIONISM: Skapelsetro. Uppfattningen att världen och allt levande helt eller delvis har tillkommit genom avsiktlig gudomlig skapelse och en övernaturligt styrd process,
Du har inga kor. Gud skapar två kor. Du har två kor.
KRETINISM:
(även Nanism)
Dvärgväxt och hämmad intelligens.
Du har två kor som inte är större än hamstrar och tillräckligt dumma för att skita i det.
KRITICISM:
(även Nykantianism)
Ståndpunkten att systematiskt pröva (kriticera) kunskapens ursprung, möjlighet och gränser.
Du har två kor och dom är ju inte speciellt snygga. Inte mjölkar dom bra heller. Skitiga är de också... Nja, det är inga bra kor alls egentligen.A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

LATINISM: Inblandning av latinska ord och uttryck i andra språk.
Du har två kor. Det är ett neccesse ont att mjölka dom.
LETTRISM: En litterär riktning som använder ord för sitt ljudvärde utan hänsyn till betydelsen.
Du har två kor som inte lyder dig utan kommer när du ropar -"Stanna där ni är era genmanipulerade hamstrar annars gör jag köttgryta av er!!", bara för att du använder ett "snällt" tonläge.
LIBERALISM: Åskådning som fördömer statens inblandning i det ekonomiska livet, mm.
Du har två kor. Och? Jag betala mjölkskatt? Ska väl du skita i.
LOGISM: Slutledning.
Du har två bås, två tråg, två mjölkspannar.........Aha! Du har två kor.A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

MAGNETISM: Sammanfattande benämning på fenomenen med magnetiska fält.
Du har två kor som du matar med järnfilsspån. Sen ställer du en hink på en jättemagnet under kon, så kommer mjölken av sig själv.
MALTHEISM Gud existerar men han är ond, illvillig, inkompetent och på annat sätt orsakar mänskligheten lidande.
Du har två kor. De trampar ihjäl hönsen och mjölkar sur mjölk.
MANIKEISM: Psykisk beteckning för viss mentalsjukdom. Psykisk och kroppslig oro, verklighetsflykt och/eller storhetsvansinne.
Du har två kor som smyger omkring i buskarna och överfaller kaniner i tron att dom är livsfarliga tigrar.
MASOCHISM: Pervers njutning av att mottaga fysisk misshandel.
Du har två kor som mjölkar som f-n när du oavsiktligt tappar en 200-kilos lagårdsdörr på dom.
MATERIALISM: Inställningen att det materiella är det viktiga i livet.
Du har två hypermoderna mjölkmaskiner, två självfyllande vattentråg och.... Vadå kor? Det behövs väl inte?.
MEKANISM: Läran om att allt måste förklaras mekaniskt enl. lagen om orsak och verkan.
Du har två kor som du måste mjölka eftersom dom har juver och som måste matas eftersom dom dör annars.
MELANISM: Avvikande färg hos djur, t.ex. svarta ekorrar och harar.
Du har två rosa kor. Eller är det elefanter (?) Nej det är kor. (Eller också är du bara full.)
METABOLISM: Ämnesomsättning.
Du har två kor som jämt är så hungriga att dom kan äta en hel häst.
METEORISM: Väderspänning. Tarmens utspänning av gaser.
Du har två kor som står och småpruttar hela dagarna. (Ej att förväxla med "metabolism")
METODISM: Rel. rörelse som förespråkar en häftig "botkamp" för att nå fullkomlighet.
Du har två kor som njuter av att trycka in nosen i el-stängslet.
MIKROORGANISM: Växter och djur som är för små för att synas utan mikroskop, t.ex. bakterier.
Du har två kor som du har ett helvete att mjölka eftersom ditt mikroskop är trasigt.
MINIMALISM: Åskådningen att det enklaste enkla är att föredra.
Du har två kor vars bås består av en ritad linje på marken.
MISOTHEISM Gudshat.
Fan! Du hatar verkligen kor.
MONGOLISM: Psykiska och/eller kroppsliga avvikelser från det normala.
Du har två kor med fem ben, juver på skallen och horn i röven. (Det är dock möjligt att det bara är senaste fyllan som sitter kvar mellan pannbenen)
MORALISM: Läran om det moraliskt riktiga. Sedelära.
Du har två kor vars juver är täckta med en konsumkasse så dom inte ska bli generade.
MORMONISM: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Förspråkade månggifte (fram till 1890).
Du har tre kor och de är så lika varandra att det är svårt att se skillnad på dom.
MUTISM: Stumhet.
Du har två kor som inte säger ett skit. Nånsin.
MYSTICISM 1: Spekulation över tingens väsen. Intuition och känsla går före kunskap.
Du har två kor. Den ene kan flyga. Den andra kan gå på vatten... (Nej jag bara skojade, men erkänn att det hade varit jävligt mystiskt.)
MYSTICISM 2: Spekulation över tingens väsen. Intuition och känsla går före kunskap.
Du har två kor som det är tre veckor sen du mjölkade. Din intuition säger dig att det snart kan vara dags igen.A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

NAIVISM: Term för barnsligt, oskuldsfullt och naivt.
Du har två kor och tror att dom skall hitta en tjur själva.
NANISM:
(även Kretinism)
Dvärgväxt och hämmad intelligens.
Du har två kor som inte är större än hamstrar och tillräckligt dumma för att skita i det.
NARCISSISM: Sjuklig självupptagenhet.
Du har två kor som skiter i allt annat bara dom får slicka på sig själva.
NATURALISM: Åskådningen att bedöma det yttre utan hänsyn till själslivet och dess egenarter.
Du har två kor, till det yttre estetiskt tilltalande. Dom gör ingen nytta eftersom dom är uppstoppade men det skiter väl du i.
NEGATIVISM: Avvisande och kritisk inställning.
Du har två kor. Dom kunde ju förstås ha varit fler. Och större. Och hästar.
NEOLOGISM: Nybildat ord eller (språk-)uttryck.
Du har två kor som du ibland rustificerar.
NEPOTISM: Svågerpolitik. Gynnande av egna anförvanter.
Du har två kor och låter den ena (din fru) mjölka den andra.
NIHILISM: Åsikt som förnekar möjligheten av kunskap, normer eller värden.
Du har två kor. Du vet inte hur, när eller varför dom finns eller vad du skall göra åt det.
NORVAGISM: Inblandning av norska ord och uttryck i andra språk.
Du har to kuer og er akkurat fornöjd med dette.
NUDISM: Rörelse som främjar nakenhet.
Du har två kor som du mjölkar naken eftersom dom är det.
NUWAUBIANISM En sekt som främjar en blandning av anti-vit rasism och utomjordingar och var och en av oss har sju kloner som bor i olika delar av världen.
Du har två vita kor. De har antenner på ryggen och är psykiskt anslutna till dess fjorton kloner som lever utspridda över hela världen.
NYHUMANISM: Åskådning som hävdar att all kunskap utgår från klassisk litteratur.
Du har två kor som mjölkar som f-n eftersom du läser Faust för dom 4 timmar om dagen.
NYKANTIANISM:
(även Kriticism)
Ståndpunkten att systematiskt pröva (kriticera) kunskapens ursprung, möjlighet och gränser.
Du har två kor och dom är ju inte speciellt snygga. Inte mjölkar dom bra heller. Skitiga är de också... Nja, det är inga bra kor alls egentligen.
NYKLASSICISM: Riktning som strävar efter att återuppliva antika former.
Du har två kor, båda är 11 år men genmanipulerade att se ut som 38.
NYLIBERALISM: I grunden handlar teorin om att "ekonomins behov" ska styra politiken och våra liv.
Du har två kor. Stör dom inte. De håller på att tjäna pengar åt mig genom att inte dö.A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

OBJEKTIVISM: Åsikten att normer och värderingar är antingen rätt el. fel oberoende av våra känslor och attityder.
Du har antingen två kor som mjölkar eller inte mjölkar, eller också har du inga kor (som mjölkar eller inte mjölkar)
OBSKURANTISM: Ljusskygghet.
Du har två kor. Tror du iallafall, du har ju aldrig sett dom eftersom du alltid har kolmörkt i ladan.
OCKULTISM: Läran om ting som inte kan förstås genom sinnen el. erfarenhet. "Förespråkar" hemliga krafter i naturen.
Du har två kor som ibland är färdigmjölkade när du kommer dit...(?) (Vet inte f-n hur det går till)
OPPORTUNISM: Handlingssätt som anpassar sig efter den rådande situationen.
Du har två kor, och har du inte det får du väl handla mjölk på Konsum.
OPTIMISM: Åsikten att allt ordnar sig till det bästa och att det goda vinner.
Du hade två kor som dog samtidigt. Nåja, tur att mjölkpriset på ICA gick ner 50 öre igår.
ORFISM: Åskådningslära som hävdar att alla har både gott och ont i sig.
Du har två kor som är snälla mot dig och grisarna men konstant sparkar på fåren.
ORGANISM: Levande väsen.
Du har två kor som lever. Och...?
ORTODOXISM: Överdriven renlärighet.
Du har två kor som du kör genom en biltvätt på väg från hagen.A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

PACIFISM: Rörelse som tar avstånd från all form av strid.
Du har två kor men om någon har snott dom när det är mjölkdags går du bara in i hönshuset och hittar på nåt annat istället.
PANTEISM Den religiösa tron att Gud är inte bara allestädes närvarande utan hela universum.
Hela universum är två kor. Därför har alla två kor. Även du.
PARANOISM: Förföljelsemani. Ett sjukligt tillstånd av överdriven misstänksamhet om att du är iakttagen.
Du har två kor. Båda iakttar dig. (Undrar om dom är från Säpo?)
PARALELLISM: Överrensstämmelse. En tanke som utmynnar i två på varandra följande, olika, uttryck.
Du har två kor. Apropå det så måste dom mjölkas nu. Och, javisst f-n, det är ju en vecka sen sist nu.
PARLAMENTARISM: Ett regeringssystem som företräder en folkopinion där regeringen är beroende av ett stöd ifrån riksdagen och är skyldiga att avgå vid misstroendevotum.
Du har två kor men dom dom tog en sluten omröstning i hönshuset och har nu bett din granne att ta över. Han har inte någon erfarenhet av uppfödning men bestämmer hur du skall ta hand om dina kor och hur mycket dom får mjölkas.
PASTAFARIANISM En religionkallad "The Church of Flying Spaghetti Monster", en semi-seriös rörelse mot religiösa "lagar", som bl.a. hävdar att den globala uppvärmningen, jordbävningar, orkaner och andra naturkatastrofer är en direkt effekt av den krympande antalet pirater sedan 1800-talet.
Du har två köttbullar. Du vet att de inte är kor, men när din religiösa granne vill lära barnen om de två kor han har eller inte har, kan du använda dina köttbullar - som har "vaga likheter" med kor, speciellt när de hålls i svagt motljus av en dvärg på ett berg, för att argumentera lika högt som din granne.
PATRIOTISM: Fosterlandskärlek.
Du har två kor. Det har även din granne men hans kor mjölkar inte lika bra.
PAUPERISM: Fattigdom. Utbrett armod.
Du har två kor i badrummet, fyra grisar på balkongen och trettio höns i garderoben då du inte har råd att ge dom nåt eget.
PENNALISM: Kamratförtryck.
Du har sju kor varav sex av dom retar den sjunde för att hon är liten, vit och kallas "get".
PERFEKTIONISM: Strävan efter perfektion, fulländning och symmetri i allt som företas.
Du har två kor, mjölkar dom samtidigt och exakt lika länge, vare sig det behövs eller inte.
PESSIMISM: Mörk livssyn.
Du har ingen ko, bara en guldfisk. Det är ingen idé att skaffa kor, de skulle bara dö inom 25 år i alla fall.
POLITISKT KORREKT: Begreppet används om åsiktsströmningar som av kritiker anses göra anspråk på att vara de enda godkända och rumsrena.
Du associeras med (förutsatt att 'ägande' är en symbol för det manscentrerade, intoleranta förgångna) två kor av varierande ålder (men därför inte mindre värdefulla för samhället) varelser av icke specificerat kön.
POPULISM: Politisk inriktning som syftar att ge folket vad de vill ha.
Du hade två kor. De fick själva bestämma när de ville bli mjölkade vilket de glömde att meddela dig.
POSITIVISM Benämning på en filosofisk riktning som strävar efter att grunda tänkande baserat på sinneserfarenhet.
Du har två kor. Du är i alla fall rätt säker på det eftersom det luktade gödsel i båsen i går.
PRAGMATISM: Resultatinriktad inställning.
Resultat före ideologi.
Du har två kor. Deras mjölk smakar skunk
men i värsta fall går väl det att sälja som myggmedel i Tyskland.
PROBABILISM: Åsikten att kunskap blott skänker sannolikhet, aldrig full visshet.
Du har två kor. Fast man kan aldrig så noga veta för dom har aldrig erkänt att dom är det.
PROVINSIALISM: Dialektalt ord eller uttryck i riksspråket.
Du har två kor som säger "Moooouha" istället för "Muuuh".
PUGILISM: Boxning.
Du har två kor som reser sig upp på två ben och skuggboxas med dig när du kommer in.
PYRRHONISM En antik grekisk filosofi av extrem skepsis. Det finns inga fakta så de förblir därmed i ett ständigt tillstånd av att inte veta någonting. Det bör noteras att varje försök att följa eller leva efter Pyrrhonism i praktiken så småningom kommer att göra dig batshit-galen eftersom det är besläktat med att ha en existentiell kris 24 timmar om dygnet.
(Se nedanför)
Du har två kor. Men hur vet du att du har två kor?
Här följer en ström-av-medvetande-utskrift av hur roligt det är att tänka som en Pyrrhonist:

*Vakna upp: Har jag egentligen vaknat eller inbillar jag mig bara? Hur vet jag att jag egentligen sov? Hur vet jag att sova och vara vaken är faktiskt inte är samma sak?
*Komma ur sängen: Hur vet jag att detta faktiskt är en säng? Hur vet jag att jag står upp? Jag kan fortfarande sitta eller ligga ner för allt jag vet. Hur vet jag att jag någonsin låg i denna så kallade "säng" till att börja med?
*Titta runt rummet: Hur vet jag att detta är ännu ett rum? Hur vet jag att det är mitt? Hur vet jag att jag faktiskt är uppe? Jag kanske inte ens har ögon och hur vet jag att ögonen kan utföra åtgärden som förmodligen kallas "ser"?
*Gå över till badrummet: Är detta verkligen ett badrum? Det finns inga bevis för det. Hur vet jag att jag inte fortfarande är i sovrummet? Hur vet jag att sovrummet någonsin existerat? Hur vet jag badrummet ens existerar? Hur vet jag att jag existerar? Hur vet jag att jag kanske eller kanske inte har sett i det andra rummet den typ av objekt som förmodligen kallas en "säng"?

... och så vidare och så vidare i all oändlighet. Följer du detta är du "Kalle Anka"-galen innan frukost, bindgalen efter lunch, "lugn-det-kommer-snart-några-snälla-farbröder-i-vita-rockar"-galen före middagen och "Charles Manson"-galen innan du går och lägger dig igen. ..eller är du säker på det...?A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

QUEER-FEMINISM: En politisk strömning som kombinerar feminism och queerteori, och har ursprung i radikalfeminismen och gayrörelsen.
Du har en ko och en tjur, men heterosexuella monogama relationer är ju bara en social konstruktion, så istället övertalar du kon att flytta in i ett lesbiskt kollektiv, och tjuren att genomgå könsbyte.A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

RASISM I: Förtryckande av folkslag med avvikande hudfärg eller utseende.
Du har två kor. Staten tar den som verkar mest svart och utvisar den.
RASISM II: Förtryckande av folkslag med avvikande hudfärg eller utseende.
Du har två kor. Du sparkar ihjäl den ena för att den är vit.
RASISM III: Förtryckande av folkslag med avvikande hudfärg eller utseende.
Du har två kor som hatar dina kaniner för att de är så jävla små.
REALISM: Verklighetssinne.
Du har två kor och just därför inser du att du aldrig kan bli Arlas viktigaste kund.
REBELLISM: Inriktnig mot upproriskhet och trotsighet, mest mot föräldrar och staten.
Du har två kor. Det har alla andra också. Du byter ut dina kor mot myrslokar, bara för att vara annorlunda.
ROJALISM: Kungatrohet.
Du har två kor, som du skrämmer skiten ur flera gånger om dagen eftersom du skjuter salut till kungens ära i båset varje gång du mjölkar dom.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

SADISM: Onaturlig grymhet mot andra.
Du har två kor som står i bås med strömförande mathoar.
SADOMASOCHISM: Självplågare. Till skillnad från sadister så gör sadomasochister det på sig själva eller på frivilliga.
Du har två kor som faktiskt gillar att stå i bås med strömförande mathoar.
SATANISM: Djävulsdyrkan.
Du har två kor som du talar om att du vill offra till Satan, men det är inte troligt att du faktiskt göra det. Mestadels försöker du bara att reta dina föräldrar.
SCHISM: Söndring, brytning, oenighet.
Du har två kor, tre får, en bock, en tjur, fyra höns och en gris som du trycker in i ett bås på 10 kvadrat.
SCIENTISM Uppfattningen att endast vetenskapliga påståenden är meningsfulla.
Du har två kor. De råmar när du nyper dom med en hovtång. Alltså finns dom.
SEMIPELAGIANISM: Åskådning som betonar att man kan ha vilja men saknar förmåga till det goda.
Du har två kor som du sååå gärna vill mjölka. Men du vet då f-n inte hur.
SENSUALISM: Sinnlighet. Den sinnliga lusten är alla handlingars mål.
Du har två kor som mjölkar som f-n när din fru smeker dom på magen iförd spetsbehå och stringtrosor.
SEPARATISM: Självständighetssträvan.
Du har två kor som går åt var sitt håll när dom släpps ut.
SEXISM: Nedlåtande behandling och kommentarer av sexuell karaktär till, mot eller om det motsatta könet.
Du har två kor som får skamliga förslag av fåren för att dom går omkring och exponerar juvren.
SIONISM: Judisk rörelse med uppgift att i Palestina skapa ett nationellt hem för det judiska folket.
Du har två kor och bygger ett bås åt dom i svinstian.
SKEPTICISM: Den kunskapsteoretiska åsikten som förnekar möjligheten till objektiv kunskap.
Du har två kor. Du har aldrig sett dom för du är aldrig hemma så eventuellt kan det bara vara som din fru säger.
SOFISM: Avsiktligt felslut. Ett falskt resonemang som ger sken av sanning.
Du har två kor som förmodligen är köttätare eftersom dom inte ätit gräs på 20 minuter.
SOKRATISM: Filosofi som allmänt betecknas som väldigt etisk och ifrågasättande.
Hur många kor har jag? Varför?
SOLIPSISM Den filosofiska synpunkt att ingenting kan bevisas bortom förekomsten av jaget.
Du har (kanske) två kor. Du tänker inte mjölka dom förrän du har bevis för att dom inte är gurkor.
SOMNAMBULISM: Benägenhet att gå i sömnen.
Du har två kor som alltid vaknar upp, totalförvirrade, i svinstian varje morgon.
SPIRITISM: En åskådning som genom medier försöker påkalla avlidnas andar.
Du har två kor. Du kontaktar deras mammas ande vid en seans för att försöka förstå varför just dina kor mjölkar så uselt.
SPIRITUALISM: Tillvaron är andlig, det yttre är blott skenbart.
Du har två kor. Och vem vet, en av dom kan vara Jesus.
SPONTANISM: En riktning som förespråkar slumpvisa händelser.
Du har två kor som du mjölkar ibland när du känner för det.
STOICISM: Sinnelag med förakt för yttre förhållandes inverkan på sinneslugnet.
Du har två kor som du känner för att mjölka 5 gånger om dagen. När det inte går gör du det iallafall.
STRABISM: Skelögdhet.
Du har två kor. Det tog ett bra tag innan du fattade varför dom alltid tittar åt höger när du kommer från vänster.
SUBJEKTIVISM: Åskådningen att all kunskap är beroende av jaget.
Du har två kor, som du - och bara du - klarar av att mjölka.
SUPRANATURALISM: Åskådning som hävdar att en övernaturlig verklighet existerar.
Du har två kor. En "inre röst" talade om för dig att dom behövde mjölkas. När du kom ut i ladan visade det sig stämma. (!)
SURREALISM: Frigörelse från verkligheten, från den sedvanliga logiken och gängse normer. Att skapa konst utan att begränsas till logik eller struktur. En vrickad, ologisk och absurd framställning av verkligheten.
Du har två kor som hänger i taket och betar från en trädkrona. Sen har du även två giraffer. Staten kräver att de tar dragspelslektioner.
SYNDIKALISM: Proffesionell fackföreningsrörelse med en inriktning som utgår från klasskamp och revolution.
Du har två kor som matvägrar tills du lovar att låta hönsen behålla minst hälften av alla ägg för egen förbrukning.
SYNKRONISM: Samtidighet.
Du har tvåhundra kor och naturligtvis skall 120 av dom föda - samtidigt.A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

TAOISM: Den grundläggande källan till hela universums ordning och hur man anpassar sig till denna struktur genom handling.
Du har två kor som ser ut som kor, beter sig som kor och luktar som kor. Det är nog kor. Alltså köper du inte räkmackor till dom för det äter dom nog inte.
TAYLORISM Maximal effektivitet i produktionen är det primära målet för tillverkning. Svagaste länken är utbytar oavsett status.
Du har två kor. Den ena mjölkar 5 liter mindre per dag så du byter den mot två råttor. Du vet inte vad råttorna gör för nytta men de förökar sig hundrafalt varje månad så de är i alla fall effektiva.
TERRORISM: Att terrorisera med extrema - ofta dödliga - våldshandlingar.
Du har två kor som du skjuter i hjäl för att dom ser annorlunda ut än dina hästar.
THURSDAYISM Tanken på att universum skapades förra torsdagen men med den fysiska skepnaden av att vara miljarder år gammal.
Du har två kor. De föddes i lördags men de ser så gamla ut att du skiter i att mjölka dom.
TRUISM: Banal sanning.
Du har två kor som du mjölkar varje dag...(!)
TURISM: Ett lands "genomströmning" av utlänningar, speciellt i semestertider.
Du har två kor som alltid genar genom svinstian på väg till hönshuset.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

VANDALISM: Hejdlös förstörelse.
Du har två kor, målar dom gröna, sätter på dom buttericksmasker och sjöstövlar och matar dom med radioaktivt avfall.
VEGETARIANISM: Avhållsamhet från köttätande.
Du har två kor, fem grisar, elva getter och sju får. Hur mycket mer vegetariskt" kan det bli? (Ja, alltså djuren är vegetarianer.)
VOYUERISM: Drift, ofta sjuklig, att titta på andra i smyg, företrädesvis i sexuella sammanhang.
Du har två kor som mjölkar 48 liter i sekunden när grisarna sätter igång.
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Z

ZENBUDDHISM: Japansk meditationsterminologi för att söka sitt inre jag.
Du har två kor som sitter tysta i ett hörn i hagen och funderar över livets mening.