Avsnitt 12 - "Combustion"

Premiärdatum: 16 december 2005 (BBC 2)


Bill Bailey
(vinnare med 3 poäng)
11:e gången

Dara Briain (-8 poäng)
2:a gången

Phill Jupitus (-18 poäng)
7:e gången

Alan Davies (-47 poäng)

One fact would be incorrect the "doubt card" can be shown by any player when they think they have spotted it.

 • The greatest raid made by the Allies ' Mosquitoes, was when they sent 12 aircraft to rescue 12 members of the French Resistance in the attack on Amiens Prison.

 • The crew of the RMS Titanic had their wages stopped as soon as the ship started sinking. (felaktigt: They drowned)

 • The difference between an Able Seaman and an Ordinary Seaman is that the able seaman has to have a log known as a "certificate of continuous discharge".

 • Pistachios and walnuts could destroy the hull of a ship, because they are Spontaneously combustible.

 • Peanuts, almonds, pistachios, Brazil nuts, cashews, coconuts, horse-chestnuts, pine nuts and beetle nuts are not nuts, most of them are seeds.

 • Examples of true nuts are walnuts, butternuts, hickory, pecan, wingnuts, chestnut, beech, oak, stone oak, tanoak, hazelnuts, filbert and hornbeam.

 • Rolls-Royce test their aircraft engines for the effects of bird strike with chickens fired from a cannon.

 • The inventor of the theory of relativity was Galileo and it was known as the Galilean invariance. (felaktigt: Einstein)

 • Three-quarters of the people accused of witchcraft in England were acquitted. This includes Stephen describing the book The Da Vinci Code as "loose stoolwater" and "arse-gravy of the worst kind". (felaktigt: They were burned)

 • Pine is a technical example of a softwood. (felaktigt: Balsa Wood)

 • If you cut an earthworm in two, it becomes two halves of a dead worm. (felaktigt: You get two worms)

 • Instead of using a Space Pen, astronauts could have used a regular pen in zero gravity. (felaktigt: A pencil) Doubt Card (Bollocks Answer): Neil Armstrong and the Mr Gorski story told as a fact but then shown to be the fictional answer. Alan correctly used his doubt card for this.

 • The triple point of water is actually 0.01 C, a correction from a previous episode as pointed out by viewers. Apparently those viewers forgot to explain that "Celsius" had been thrown out back in 1948 (six years before the triple point was fixed at 0.01 C) along with "centesimal" in favour of the third name in use then, "degrees Celsius". (felaktigt: 0 C) Tema Tema Ett faktum skulle vara felaktiga - den "tvivel kortet" kan visas av någon spelare när de tror att de har upptäckt det. Ämnen Ämnen Den största raid från de allierades Myggor, var när de skickade 12 flygplan för att rädda 12 medlemmar av den franska motståndsrörelsen i attacken på Amiens fängelset.

 • Besättningen på RMS Titanic hade sina löner stoppas så snart som skeppet började sjunka. (felaktigt: De drunknade)

 • Skillnaden mellan en matros och en lättmatros är att matros måste ha en logg som kallas en "intyg om kontinuerlig urladdning".

 • Pistaschmandlar och valnötter kunde förstöra skrovet på ett fartyg, eftersom de är självantändande.

 • Jordnötter, mandlar, pistaschmandlar, paranötter, cashewnötter, kokosnötter, hästkastanjer, pinjenötter och nötter beetle inte nötter, de flesta av dem är frön.

 • Exempel på verkliga nötter är valnötter, butternuts, Hickory, pekannöt, vingmuttrarna, kastanj, bok, ek, sten ek, tanoak, hasselnötter, FILBERTNÖT och avenbok.

 • Rolls-Royce testa sina flygmotorer för effekterna av fågelkollision med kycklingar sparken från en kanon.

 • Uppfinnaren av relativitetsteorin var Galileo och det var känt som galileiska invarians. (felaktigt: Einstein)

 • Tre fjärdedelar av de personer som anklagas för häxeri i England frikändes. Detta inkluderar Stephen beskriver boken Da Vinci-koden som "lös stoolwater" och "ass-sås av värsta slag". (felaktigt: De brändes)

 • Pine är en teknisk exempel på en barrträd. (Förverkad Balsa Wood)

 • Om du skär en daggmask i två, blir det två halvor av en död mask. (felaktigt: Du får två maskar)

 • Istället för att använda en Space Pen skulle astronauter har använt en vanlig penna i tyngdlöshet. (felaktigt: En penna) Tvivel kort (Bollocks Svar): Neil Armstrong och Mr Gorski historien - berättade som ett faktum, men sedan visade sig vara den fiktiva svaret. Alan används på rätt sätt hans tvivel kort för detta.

 • Den trippelpunkt vatten är faktiskt 0,01 C, en korrigering av en tidigare episod som påpekats av tittarna. Tydligen de tittare glömde att förklara att "Celsius" hade kastats ut tillbaka i 1948 (sex år innan trippelpunkten fastställdes till 0,01 C) tillsammans med "HUNDRADELS" till förmån för tredje namnet i bruk sedan, "grader Celsius". (felaktigt: 0 C)

And I leave you with this sobering thought from astronaut John Glenn, the first man to orbit the earth. When asked to describe his last thoughts before taking off into space, "I looked around me and suddenly realized," he said, "that I was sitting on a million tonnes of fuel, in a rocket that had been built by the lowest bidder." Good night.