Avsnitt 4 - "Dictionaries"

Premiärdatum: 13 oktober 2006 (BBC 4)


Ronni Ancona
(vinnare med 13 poäng)
1:a gången

Rory Bremner
(delad 2:a med -7 poäng)
1:a och enda gången

Phill Jupitus
(delad 2:a med -7 poäng)
8:e gången

Alan Davies
(delad 2:a med -7 poäng)

 • Dictionary writers like to start at the letter "M" (felaktigt: A). Ordbok författare vill börja på bokstaven "M"(felaktigt: A).

 • A 3 volume book about Didcot contains The Long Years of Obscurity as its first volume. En 3 volym bok om Didcot innehåller de långa åren av mörkläggning som sin första volym.

 • The Bubi people of Bioko, Equatorial Guinea cannot talk in the dark, as their language is mostly gesture. Det Bubi folk Bioko, Ekvatorialguinea kan inte prata i mörkret, eftersom deras språk är oftast gest. They cannot see what they are saying. De kan inte se vad de säger.

 • Prince Charles owns Dartmoor Prison, because he is the occupier of the Duchy of Cornwall. Prins Charles äger Dartmoor fängelset, eftersom han är på innehavaren av hertigdömet Cornwall.

 • When knighting someone, the Queen says nothing (felaktigt: Arise, Sir Alan). När knighting någon, drottningen säger ingenting (förverkad: Stå upp, Sir Alan).

 • A raindrop is spherical (felaktigt: pear-shaped). En regndroppe är sfärisk (felaktigt: päronformat).

 • The world's biggest drip is a stalactite in the Gruta Rei do Mato, Brazil. Världens största dropp är en stalaktit i Gruta Rei do Mato, Brasilien.

 • The world's biggest crashing bore is a tidal bore in China on the Qiantang River. Världens största kraschar hål är ett Tidal Bore i Kina på Qiantang River.

 • The biggest thing in the Solar System that can float in water, with the exception of the Sun is Saturn. Den största sak i solsystemet som kan flyta i vatten, med undantag av sön är Saturnus.

 • There are less than a three-quarters of plants than we first thought. Det är mindre än en tre fjärdedelar av växter än vi först trodde.

 • There were several different countries fighting in the Battle of Culloden. Det fanns flera olika länder kämpar i slaget vid Culloden. There were more Scots fighting against Bonnie Prince Charlie than were fighting for him. Det fanns fler skottar kämpar mot Bonnie Prince Charlie än kämpade för honom.

 • Dolphins do not drink. Dolphins dricker inte.

And speaking of what dolphins donít drink, Iíll leave you with this topical photograph. Good night. [Viewscreens: Picture of an Evening Standard placard leaning against a gushing water main. The headline reads: "WATER METER FOR EVERY HOME".]