Avsnitt 11 - "Endings"

Premiärdatum: 23 november 2007 (BBC 4)
Inspelningsdatum: 17 maj 2007


Dara Ó Briain
(delad vinnare med 5 poäng)
6:e gången

Jimmy Carr
(delad vinnare med 5 poäng)
9:e gången

Doon Mackichan
(delad 2:a med -17 poäng)
2:a gången

Alan Davies
(delad 2:a med -17 poäng)

 • Elephant in the Room 1 : The last words of General John Sedgwick, who was fighting in the Battle of Spotsylvania during the American Civil War in 1864 were, "Why are you dodging like this? They couldn't hit an elephant at this dist-", and he was shot under the left eye and fell dead before he could finish.

 • You could use a cat in a box on the end of a parachute to deliver cats to parts of the world where they were needed. Between 1959 and 1961, a British/ World Health Organisation project accidentally killed lots of cats when treating malaria with DDT in the Sarawak area of Borneo, which killed mosquitos. They also killed cockroaches, which were eaten by cats, which also died and the area became thus infested with rats, so they parachuted cats in to solve the problem.

 • In 1960, at the Haslemere Home for the Elderly in Great Yarmouth, a 81-year-old woman called Gladys Elton accidentally killed one resident by performing a striptease and making the resident die of a heart attack. Another five were treated for shock. The following year, another resident, Harry Meadows, 87, as a prank, dressed up as Death, looking through the lounge window whilst holding a scythe, causing three more deaths. The home was soon shut down in 1961.

 • The Steller's Sea Cow is pink, has pendulous breasts, gets sailors all excited and tastes of prime beef. It was discovered by Georg Steller (felaktigt: Gladys Elton) who, after describing the taste, caused people to hunt it down until it became extinct in 1768. He was the first and last scientist to describe the Steller's Sea Cow.

 • Emperor Menelik II of Ethiopia claimed that the electric chair was a more humane method of execution than hanging, so he brought two electric chairs. However, at the time Ethiopia had no electricity, so he used one as a throne.

 • Elephant in the Room 2 : In 1916, the Imperial Trans-Antarctic Expedition (Shackleton's expedition) were stranded on Elephant Island for four months.

 • At the very end of the Earth, at the South Pole of inaccessibility, you will find a bust of Vladimir Lenin, that has been there since 1958. In 2007, four Britons called Team N2i were the first people to reach the South Pole of inaccessibility without direct mechanical assistance. One of the team, Rupert Longsdon, was in the audience at this recording of QI.

  • The appendix helps the body (felaktigt: nothing), because it is part of the lymphatic system. The largest human appendix belonged to a man from Pakistan and was 9.2 inches.

  • There is really no such thing as a four minute warning. Det finns egentligen inget sådant som en fyra minuters varning. It was just made up as an excuse for the United States to put an airbase at RAF Fylingdales in North Yorkshire.

  • There are eleven (forfeits: four, eight) poles at the ends of the Earth - Two geographic poles, two magnetic poles, two geo-magnetic poles, two poles of inaccessibility, two celestial poles and a Ceremonial South Pole. Vodcast/Quickie Presenter: Stephen Fry

  • The world's most isolated tree, the Arbre du Ténéré, is an acacia tree in the Sahara and is 250 miles away from the nearest tree. It was destroyed when an allegedly drunk Libyan truck driver crashed into it in 1973, a metallic replica is now in its place. Ämnen elefanten i rummet 1:? De sista orden General John Sedgwick, som slogs i Strid av Spotsylvania under det amerikanska inbördeskriget 1864 var "Varför är du ducka så här De kunde inte träffa en elefant på det här avst - "och han blev skjuten i vänster öga och föll död innan han kunde avsluta. Du kan använda en katt i en låda på slutet av en fallskärm för att leverera katter till delar av världen där de behövs. Mellan 1959 och 1961, en brittisk / Världshälsoorganisationen projektet dödade av misstag massor av katter vid behandling malaria med DDT i Sarawak området Borneo, som dödade myggor. De dödade även kackerlackor, som äts av katter, som också dog och området blev därmed infekterad råtta, så de fallskärm katter i att lösa problemet. År 1960, vid Haslemere äldreboende i Great Yarmouth, ett 81-årig kvinna som heter Gladys Elton misstag dödade en invånare genom att utföra en striptease och göra den inhemska dör av en hjärtattack. Ytterligare fem behandlades för chock. Följande år, klädd annan invånare, Harry Meadows, 87, som ett skämt, upp som döden, tittar genom loungen fönstret samtidigt som du håller en lie, vilket tre dödsfall. Hemmet var snart stängdes 1961. Den Stellers havsko är rosa, har hängande bröst, får seglare alla glada och smaker av största nötkött. Det upptäcktes av Georg Steller (förverkas: Gladys Elton) som, efter att beskriva smaken, orsakade folk att jaga ned den tills den dog ut 1768. Han var den första och sista vetenskapsman för att beskriva Stellers Sea Cow. Kejsare Menelik II av Etiopien hävdade att den elektriska stolen var en mer human metod för utförande än hängande, så han tog två elektriska stolar. Men vid den tidpunkten Etiopien hade ingen elektricitet, så han använde en som en tron. Elefanten i rummet 2: 1916 var den kejserliga Trans-Antarctic Expedition (Shackletons expedition) strandsatta på Elephant Island för fyra månader. I slutet av jorden, på Sydpolen i otillgänglighet, hittar du en byst av Lenin, som har varit där sedan 1958. År 2007 var fyra britter som kallas Team N2i de första människorna att nå Sydpolen för otillgänglighet utan direkt mekanisk hjälp. En av laget, Rupert Longsdon, var i publiken på denna inspelning av QI.

   Bilagan hjälper kroppen (felaktigt: ingenting), eftersom det är en del av det lymfatiska systemet. Den största mänskliga bilaga tillhörde en man från Pakistan och var 9,2 inches. DET finländare egentligen inget sådant SOM EN Fyra minuters varning. Det var just gjort upp som en ursäkt för USA att sätta en flygbas vid RAF Fylingdales i North Yorkshire. Det finns elva (felaktigt: fyra, åtta) poler vid jordens ändar - två geografiska poler, två magnetiska poler, två geo-magnetiska poler, två poler otillgänglighet, två himmelska stolpar och en ceremoniell sydpol. Vodcast / Quickie Presentatör: Stephen Fry Världens mest isolerade träd, ARBRE du Ténéré, är en akacia träd i Sahara och är 250 miles från närmaste träd. Det förstördes när ett påstått berusad libyska lastbilschaufför kraschade in den i 1973, är en metallisk replik nu på sin plats.

  So as the killer locusts of Abadon swarm around us and the end of the show draws nigh, it's good night from Jimmy, Dara, Doon, Alan, and me, and I'll follow the advice of the King Of Hearts, which he gave to the white rabbit: "Begin at the beginning," the King said gravely, "and go on 'til you come to the end and then stop." Good night.