Avsnitt 13 - "Elephants"

Premiärdatum: 14 december 2007 (BBC 4)

Ett samlingsavsnitt med ej visat och bortklippt material från säsong 5 (E). I början och slutet av programmet leker Stephen jultomte och en förminskad Alan sitter i hans knä.

  • Eating: The proper Neapolitan way to eat spaghetti is to lean back and drop it into your mouth by hand.

  • Exploration: The teams have to identify a wave map used by explorers from Polynesia and Micronesia. It uses the scrotum, because it is the most sensitive part of a man's body. You put it in the sea, and you are able to tell where the waves are coming from, so you can tell where the islands are by using waves.

  • Europe: The biggest exporter of bananas in Europe is the Republic of Ireland, mainly because they buy the entire banana crop of Belize and Iceland produces the most bananas in Europe.

  • Espionage: The biggest banknote ever produced by the Bank of England is worth 100,000,000, known as the "Titan". There are 40 Titans. There are 1,000,000 notes, known as the "Giant", of which there are 4,000.

  • Engineering: In order to use an ejector seat in a helicopter, you have to fire the rotors away. Such helicopters that use this system include the Black Shark. 7,000 airmen's lives have been saved by using ejector seats.

  • Eating: The world's most expensive meat is produced by using stem cells known as myoblasts (felaktigt: Japanese beef). Such cells can multiply so many times, they could produce enough meat to feed the world. However, one kilogram currently costs $ 10,000. Winston Churchill in 1932 predicted that in 50 years time, people would just manufacture the parts of meat they would want, rather than kill a whole animal, so in fact he was right.

  • England: There is a counting system called Yan Tan Tethera that was used to count sheep. The number for 15 was "Bumfit".

  • Eating: Breast milk contains monosodium glutamate. Men can also produce breast milk.

  • Engineering: A triglyph was used when temples were made out of wood, as they would support wooden beams. They say of the Acropolis, where the Parthenon is, that it has no straight lines. äta: Det korrekta napolitanska sättet att äta spagetti är att luta sig tillbaka och släppa den i munnen för hand. Exploration: Lagen måste identifiera en våg karta som används av upptäcktsresande från Polynesien och Mikronesien. Den använder pungen, eftersom det är den mest känsliga delen av en människas kropp. Du sätter den i havet, och du kan berätta där vågorna kommer ifrån, så att du kan berätta var öarna är med vågor. Europa: Den största exportör av bananer i Europa är Irland, främst därför att de köper hela banan skörd av Belize och Island ger flest bananer i Europa. Spionage: Den största sedel som någonsin producerats av Bank of England är värt 100.000.000, känd som "Titan". Det finns 40 Titans. Det finns 1.000.000 noter, känd som "Giant", av vilka det finns 4.000. Engineering: För att använda en ejektor plats i en helikopter, måste du skjuta rotorerna bort. Sådana helikoptrar som använder detta system inkluderar Black Shark. 7.000 flygare liv har räddats genom Katapultstolar. Äta: Världens dyraste kött produceras med hjälp av stamceller som kallas myoblaster (förverkas: Japanska nötkött). Sådana celler kan föröka så många gånger, de kunde producera tillräckligt kött att föda världen. Men kostar ett kilo nu $ 10.000. Winston Churchill i 1932 förutspådde att under 50 års tid, skulle folk bara tillverka de delar av kött de vill, snarare än att döda en hel djur, så i själva verket att han hade rätt. England: Det finns en räknesystem som heter Yan Tan Tethera som användes för att räkna får. Numret för 15 var "Bumfit". Äta: Bröstmjölk innehåller mononatriumglutamat. Män kan också producera bröstmjölk. Engineering: En triglyph användes när tempel gjorda av trä, eftersom de skulle stödja träbjälkar. De säger på Akropolis, där Parthenon är, att den inte har några raka linjer.
Vodcast / Quickie Presentatör: En hopsjunken Alan Davies. Det finns ingen nytt material, alla klipp tas från episoden. Vodcast/Quickie Presenter: A shrunken Alan Davies. There is no new material; all clips are taken from the episode.

Inget avslutningsord denna vecka. Det är ju en julspecial. Det avslutas med öppningsscenen med Stephen som jultomten och en förminskad Alan i hans knä.

Stephen/tomten: Well, that's your lot for the year. From Alan and me and all our guests on the "E" series, good night. Happy Christmas. See you next year. [skrattar galet]

Tomte-Stephen börjar kittla Alan igen, fast den här gången hoppar Alan ner på golvet medan slutkrediterna rullar.