Avsnitt 3 - "Eating"

Premiärdatum: 28 september 2007 (BBC 4)
Inspelningsdatum: 31 maj 2007


Alan Davies
(vinnare med -2 poäng)
4:e segern

Johnny Vegas (-3 poäng)
1:a gången

Jimmy Carr (-6 poäng)
7:e gången

Phill Jupitus (-21 poäng)
13:e gången

  • In the Rhubarb Triangle (a triangle made up of the 3 cities of Leeds, Bradford & Wakefield in West Yorkshire), rhubarb grows so quickly, you can hear it grow. I Rabarber triangeln (en triangel som består av 3 städer i Leeds, Bradford & Wakefield i West Yorkshire), rabarber växer så snabbt, kan du höra det växa.

  • Corn flakes were originally used to discourage masturbation. John Harvey Kellogg was deeply against the practice. Majsflingor ursprungligen användes för att avskräcka onani. John Harvey Kellogg var djupt mot praxis.

  • If you eat nothing but rabbit, you would die of malnutrition, because rabbit meat contains very little oil and therefore by eating only rabbit, your body would run out of other nutrients. Om du äter något annat än kanin, skulle du dö av undernäring, eftersom kaninkött innehåller mycket lite olja och därmed genom att äta endast kanin, skulle din kropp slut på andra näringsämnen.

  • Elephant in the Room (or as it is put for the "Eating" episode "Elephant on the Menu"): Mongongo nuts are found in elephant droppings. Elefanten i rummet (eller som det sätts för "äta" episod "Elephant på menyn"): Mongongo nötter finns i elefant spillning.

  • The first animals to be herded for food were snails (felaktigt: chickens) in the year 10,700 BC. De första djuren som vallade för mat var sniglar (felaktigt: kycklingar) år 10.700 f.Kr..

  • Stomach ulcers are caused by a bacterium called Helicobacter pylori. Magsår orsakas av en bakterie som heter Helicobacter pylori.

  • The green vegetable that contains 10 times more iron than average is thyme (forfeits: spinach, broccoli). Den gröna grönsaker som innehåller 10 gånger mer järn än genomsnittet är timjan (felaktigt: spenat, broccoli). Vodcast/Quickie Vodcast / Quickie Presenter: Stephen Fry (imitating Johnny Vegas) Presentatör: Stephen Fry (imitera Johnny Vegas)

  • If you ate E941, E948, E938, E290 & E939 you would carry on living (felaktigt: sends you mad), because they are the main ingredients of air. Om du åt E941, E948, E938, E290 och E939 du skulle fortsätta leva (felaktigt: skickar du arg), eftersom de är de viktigaste ingredienserna i luft.

  • A Tyrannosaurus rex would taste like chicken, because the chicken is a descendant of the T. En Tyrannosaurus rex skulle smaka som kyckling, eftersom kyckling är en ättling till T. rex. rex.

Well, that's it from Jimmy, Johnny, Phill, Alan, and me, and from Dick Cavett, who tells us, "I eat at this German-Chinese restaurant and the food is delicious. The only problem is, half an hour later, you're hungry for power." Good night.