Avsnitt 11 - "Film"

Premiärdatum: 6 mars 2009
Inspelningsdatum: 11 juni 2008 11 Juni 2008


Alan Davies
(vinnare med 4 poäng)
7:e segern

John Sessions (1 poäng)
9:e gången

Emma Thompson (-10 poäng)
1:a och enda gången

David Mitchell (-15 poäng)
6:e gången

Setet är dekorerad med två stora Oscar typ statyetter (med sköldar istället för svärd) två mycket stora BAFTA typ ansiktsmasker, räcken av metall och en röd matta. The set is decorated with two large Oscar type statuettes (with shields instead of swords) two very large BAFTA type face masks, metal railings and a red carpet.

 • Jean Auguste Dominique Ingres, who was a talented painter and violinist, comes the term "Ingres' Violin", which means someone doing something they're not famous but doing it just as well, in Ingres' case he was a good violinist as well as a good painter. There is a painting relating to this, "Violon d'Ingres", by Man Ray.

 • The Oscar statue was created by Cedric Gibbons. He himself won 11 of them as art director, as well as being nominated for 36 in total.

 • The art of Foley, using objects to create sound effects. Examples were demonstrated by QI's own Lizzie Calfe, who used to do the sounds for The Archers.

 • People with English accents are more likely to play a villain. British actors who have played villains in American films include Alan Rickman, Peter Cushing, Steven Berkoff and Christopher Lee.

 • The Ancient Greeks never covered up the "naughty bits" on their statues. They were chipped off by people in the 16th century, mainly by advocates of the Reformation and the Counter-Reformation.

 • Cheese mites, caused an outrage to cheese producers in the early 20th century, but it boosted the sales of cheap microscopes, as people became fascinated with what was inside their food.

 • Michelangelo didn't lie down to paint the ceiling of the Sistine Chapel, unlike when Charlton Heston portrayed him in the film, The Agony and the Ecstasy. He stood on top of the scaffolding, cricking his neck, as dictated by Giorgio Vasari in his biography.

 • A hedgehog doesn't die if its fleas are removed (felaktigt: it dies).

 • William Shakespeare mentions 'cricket' three times (felaktigt: never) during the 1550s but it's the insect cricket, rather than the sport, although the latter did exist. (These last two questions were claimed to be true on David Mitchell's BBC Radio 4 show, " The Unbelievable Truth ", but here they are revealed as false.)

 • Head lice don't mind what type of hair they're on as long as there is an adequate blood supply (felaktigt: clean).

 • A flu jab works by giving you an inactive virus that helps the antibodies beat off flu (felaktigt: by giving you 'flu). • The Wilhelm scream, which has been used in over 140 films. Sound recordist Ben Burtt uses it as many times as possible in the films he works on. The man doing the scream is called Sheb Wooley, who first used it on the film Distant Drums in 1951.

 • Englishmen whose surname begins with a double-"f" at the front is probably accidental, because in the 18th century, the way a capital "f" was handwritten meant it looked like it a double-"f".

 • Florence Foster Jenkins, who was so rich she rented out Carnegie Hall for recitals, sang at Carnegie Hall at the age of 76 and sold out weeks in advance, with 2,000 people were turned away at the door.

 • The most depressing day of the week is Wednesday (felaktigt: Monday). People would say Monday, but if you asked the same people over a long period of time on each separate day, it becomes Wednesday.

 • The most popular British film made by Innovia Films Ltd is cellophane, which made more than 360 million in 2008 Ämnen Jean Auguste Dominique Ingres, som var en begåvad målare och violinist, kommer termen "Ingres 'Violin", vilket innebär att någon gör något de inte är kända, men gör det lika bra, i Ingres' fall var han en bra violinist som liksom en bra målare. Det finns en målning i samband med detta, "Violon d'Ingres", av Man Ray. Oscar statyn skapades av Cedric Gibbons. Han själv fick 11 av dem som art director, samt vara nominerad till 36 totalt. Konsten att Foley, använda objekt för att skapa ljudeffekter. Exempel visades av QI egen Lizzie Calfe, som brukade göra ljuden för The Archers. Personer med engelska accenter är mer sannolikt att spela en skurk. Brittiska skådespelare som har spelat skurkar i amerikanska filmer inkluderar Alan Rickman, Peter Cushing, Steven Berkoff och Christopher Lee. De gamla grekerna omfattade aldrig upp "stygga bitar" på sina statyer. De flisas bort av människor i 16-talet, främst genom förespråkar reformationen och motreformationen. Ost kvalster, orsakade en skandal att ostproducenter i början 20th century, men det ökade försäljningen av billiga mikroskop, som folk blev fascinerad med vad som var inne i deras mat. Michelangelo hade inte ligga ner för att måla taket i Sixtinska kapellet, till skillnad från när Charlton Heston porträtterade honom i filmen, våndan och Ecstasy. Han stod på toppen av ställningen, cricking halsen, som dikteras av Giorgio Vasari i sin biografi.

  En igelkott dör inte om dess loppor tas bort (felaktigt: det dör). William Shakespeare nämner 'cricket' tre gånger (felaktigt: aldrig) under 1550-talet - men det är insekten cricket, snarare än idrott, även om den senare existerade. (Dessa två sista frågorna påstods vara sant på David Mitchells BBC Radio 4 visar "den otroliga sanningen", men här avslöjas som falskt.) Huvudlöss har inget emot vilken typ av hår de är på så länge det finns en tillräcklig blodtillförsel (felaktigt: ren). En influensa jab fungerar genom att ge dig ett inaktivt virus som hjälper antikropparna slå ut influensa (felaktigt: genom att ge dig "influensa). QI XL Extra The Wilhelm Scream, som har använts i över 140 filmer. Ljud LJUDTEKNIKER Ben Burtt använder den så många gånger som möjligt i filmerna han arbetar på. Mannen gör skriket heter Sheb Wooley, som först använde det på filmen Distant Drums 1951. Engelsmän vars efternamn börjar med en dubbel-"f" på framsidan är förmodligen oavsiktligt, eftersom det 18th århundradet, innebar det sätt ett kapital "f" var handskriven det såg ut som en dubbel-"f". Florence Foster Jenkins, som var så rik att hon hyrde ut Carnegie Hall för skälen sjöng i Carnegie Hall i en ålder av 76 och utsålda veckor i förväg, med 2.000 personer var avvisad vid dörren.

  Den mest deprimerande dag i veckan är onsdag (felaktigt: måndag). Folk skulle säga måndag, men om du frågade samma personer under en lång tid på varje enskild dag blir det onsdag. De mest populära brittiska film gjord av Innovia Films Ltd är cellofan, som gjorde mer än 360 miljoner 2008

And I leave you with this account of a successful family publicity stunt. The great American showman, PT Barnum, created an exhibit entitled The Happy Family - which consisted of a cage containing a lion, a tiger, a panther and a baby lamb - which was extremely successful. And one day he was asked about his plans for The Happy Family. "The display will become a permanent feature," he said, "if the supply of lambs holds out."