Avsnitt 12 - "Food"

Premiärdatum: 20 mars 2009
Inspelningsdatum: 28 maj 2008 28 maj 2008


David Mitchell
(vinnare med 10 poäng)
7:e gången

Rich Hall (-2 poäng)
18:e gången

Alan Davies (-12 poäng)

Jimmy Carr (-46 poäng)
12:e gången

Mat • During the first part of the episode, the panellists are asked to put which areas of taste go where on a mini tongue map that they've each been given. Officially there is no such thing as a tongue map, but the official given map from back to front is bitter, sour, salty and sweet, but since then umami, the savouriness has been discovered.

  • The stone crab is a local delicacy in Florida. If its claws are snapped off, they can regenerate within a year.

  • An oyster can be taught how to keep closed for long periods of time. When oysters are out of water they stay fresh as long as they stay shut. This was achieved by hitting them with a metal rod, which made them close for long periods of time.

  • The Mounties used a fruit machine (homosexuality test) to determine whether candidates were homosexual or not. It measured the pupil dilation and perspiration and if they failed, they were sacked. This test was invented by Kurt Freund, a German living in Czechoslovakia, in order for people who used the fact they were gay to stop them from being in the Czechoslovakian Army.

  • French service involves bringing all the dishes out in one go, whereas the Russian service is where the dishes are brought out in courses. The Russian service method was brought into restaurants by Auguste Escoffier.

  • There are only two known poisonous snakes, the Japanese Grass Snake, which becomes poisonous by eating toxic toads and the Common Garter Snake, which eats a poisonous rough-skinned newt, both of which only kill by being eaten (felaktigt: Piers Morgan). A Snake that injects venom into its victims blood is a venomous snake.

  • There is no food that you shouldn't eat before bedtime (felaktigt: cheese). The idea that cheese gives you bad dreams was debunked in 2005 by a study by the British Cheese Board. There is an amino acid in cheese, and all other dairy products, called Tryptophan, which helps you sleep.

  • The phrase " Let them eat cake " has an unknown origin (forfeits: Mr Kipling, Marie Antoinette), Marie Antoinette was most likely quoting it. She was born in 1755 and was first seen in print by Jean-Jacques Rousseau in 1740.

  • According to a survey by the American Civil Liberties Union, 70% of the Internet is spam (felaktigt: porn). Less than 1% is porn and up to 89% of e-mail traffic is spam.  • Greco-Roman wrestling was invented by the French (felaktigt: Greeks, Romans), who decided to give it a sort of classical name. It was invented as an alternative to freestyle wrestling.

  • Potato starch gives the worst tooth decay as it hangs around in the teeth, unlike sugar, which dissolves quickly in saliva.

  • The "Miracle of the Herrings ", which gave Thomas Aquinas sainthood. He was ineligible as he hadn't performed a miracle, but on his deathbed he was claimed to say "I fancy a herring" and some pilchards were brought instead. He said they were the best herrings he'd ever had, which the Catholic Church interpreted as a miracle by saying that the pilchards had turned to herrings in his mouth. Tema Under första delen av episoden är paneldeltagarna uppmanas att sätta vilka områden smak gå där på en mini tunga karta som de har varje fått. Officiellt finns det inget sådant som en tunga karta, men den officiella givet kartan bakifrån och framåt är bitter, sur, salt och söt, men sedan dess umami har savouriness upptäckts. Ämnen Stenen krabba är en lokal delikatess i Florida. Om klorna snäpps bort, kan de regenerera inom ett år. Ett ostron kan lära sig att hålla stängt under långa perioder. När ostron är ur vatten de håller sig fräscha så länge de stannar stängs. Detta uppnåddes genom att slå dem med en metallstav, som gjorde dem nära under långa tidsperioder. De Mounties använde en frukt maskin (homosexualitet test) för att avgöra om kandidaterna var homosexuella eller inte. Det mätte elev dilatation och svett och om de misslyckades, de sparken. Detta test uppfanns av Kurt Freund, en tysk som bor i Tjeckoslovakien, för att personer som använt det faktum att de var homosexuella att stoppa dem från att vara i den tjeckoslovakiska armén. Franska tjänst innebär att få alla rätter i en gång, medan den ryska tjänsten är där rätterna förs ut i kurser. Den ryska tjänst Metoden togs i restauranger av Auguste Escoffier.

   Det finns bara två kända giftiga ormar, den japanska snoken, som blir giftig genom att äta giftiga paddor och den gemensamma Garter Snake, som äter en giftig grov skal vattensalamander, som båda bara döda genom att bli uppätna (felaktigt: Piers Morgan). En orm som sprutar gift i sin offer blod är en giftig orm. Det finns ingen mat som du inte bör äta innan läggdags (felaktigt: ost). Tanken att osten ger mardrömmar har krossat under 2005 en studie av den brittiska ost styrelse. Det är en aminosyra i ost och alla andra mjölkprodukter, som kallas tryptofan, som hjälper dig att sova. Frasen "Låt dem äta tårta" har en okänt ursprung (felaktigt: Herr Kipling, Marie Antoinette), var Marie Antoinette sannolikt att citera den. Hon är född 1755 och var första som sågs i tryck av Jean-Jacques Rousseau i 1740. Enligt en undersökning från American Civil Liberties Union, är 70% av Internet skräppost (felaktigt: porr). Mindre än 1% är porr och upp till 89% av e-posttrafiken är spam. QI XL Extra grekisk-romersk brottning uppfanns av den franska (förverkad: greker, romare), som beslutade att ge det ett slags klassisk namn. Det uppfanns som ett alternativ till freestyle brottning. Potatisstärkelse ger den värsta karies eftersom den hänger runt i tänderna, till skillnad från socker, som löser sig snabbt i saliv. Den "Mirakel av sill", som gav Thomas av Aquino sainthood. Han var berättigade eftersom han inte hade utfört ett mirakel, men på sin dödsbädd att han påstods att säga "jag vill ha en sill" och några sardiner fördes i stället. Han sade att de var de bästa sill han någonsin hade haft, som den katolska kyrkan tolkas som ett mirakel genom att säga att de sardin hade vänt sig till sill i munnen.

  ...and to leave you with the reproving words of our favourite dame, Dame Nelly Melba, on being presented with a gelatine-based pudding which had not been allowed to set properly. "There are two things I like stiff," she said, "and one of them's jelly." Good night.