Avsnitt 9 - "The Future"

Premiärdatum: 20 februari 2009
Inspelningsdatum: 6 Maj 2008


Ben Miller
(vinnare med 14 poäng)
1:a och enda gången

Sean Lock (7 poäng)
17:e gången

Rob Brydon (-31 poäng)
6:e gången

Alan Davies (-60 poäng)

Rob Brydon och Ben Miller förväxlas ofta. Det drev de med i avsnittet genom att klä sig lika och låtsas vara siamesiska tvillingar och allt möjligt. De avslutar med... tja kolla själv.

Tema Alla paneldeltagare bar en silver skärp. Uppsättningen var dekorerad med raketer och gapet runt "i" i QI förstoringsglaset var täckt med blinkande lampor. All panellists wore a silver sash. The set was decorated with rockets and the gap around the "i" in the QI magnifying glass was covered with flashing lights.

 • You are always doing something (felaktigt: nothing), because there is no such thing as nothing.

 • According to the laws of physics, nothing forbids time travel and that time travel could be initiated by the Large Hadron Collider, because like telephones, you need a time machine at both ends, otherwise it wouldn't work.

 • Questions about people who tried to predict the future, but were "hopelessly wrong": + In 1955, Variety predicted wrongly that rock and roll (felaktigt: May) would be "gone before June". + In 1977, Ken Olsen, chairman of the Digital Equipment Corporation said "there is no reason for any individual to have a computer in their home". + In 1955, Alex Lewitt incorrectly predicted that a nuclear powered vacuum cleaner would be "a reality within 10 years".

 • Saint Ambrose, the Bishop of Milan was caught reading with his lips closed by Saint Augustine of Hippo, therefore being the first recorded person to be able to do so.

 • In the 1940s, during World War II, the Nazi machines, the Doodlebug and the V-2 were officially described as "robots", rather than machines and the British Authorities were terrified of discussing it in public.

 • The language of the future is expected to be Panglish, otherwise known as Pan English. 80% of people who speak English don't speak it as their first language. A popular language based on this currently is Singlish, a mixture of English, Chinese and Malay, the Singaporean equivalent of Franglais.

 • The distance of the horizon is worked out by using the formula (with d being distance in miles and h being height in feet): This normally means, when standing at sea level, the horizon is roughly 3 miles (4.8 km) away from you.

 • Fog kills more people than any other type of weather (forfeits: wind, snow, hail), due mainly to traffic accidents. The difference between fog and mist is that fog is denser. • According to the Guinness Book of Records, the first time capsule was created in the basement of Phoebe Hearst Memorial Hall and is known as the Crypt of Civilization and it's due to be opened in the year 8113. Inside it there is a Bible, a Qur'an, the Iliad.

 • A building called the Corn Market in Windsor, built by Sir Christopher Wren had four pillars in it, because bureaucrats refused to have them removed (felaktigt: to hold the roof up; to stop the roof from falling). Wren deliberately put a gap between the roof and the pillar as proof that weren't needed.

 • Between 2000 and 2005, 0% of Guyana 's rainforest was cut down, because every tree pulled down is immediately replaced with a new one.

 • The Forth Railway Bridge will have its paintwork completed in 2012 (felaktigt: never). Ämnen Du är alltid gör något (förverkas: ingenting), eftersom det inte finns något sådant som ingenting. Enligt fysikens lagar, förbjuder ingenting tidsresor och att tidsresor kan initieras av Large Hadron Collider, eftersom som telefoner, du behöver en tidsmaskin i båda ändarna, annars skulle det inte fungera. Frågor om människor som försökte att förutsäga framtiden, men var "hopplöst fel": 1955, förutspådde Variety felaktigt att rock'n'roll (felaktigt: maj) skulle "gått före juni". År 1977, säger Ken Olsen, ordförande i Digital Equipment Corporation "det finns ingen anledning för någon individ att ha en dator i sitt hem". År 1955 förutspådde Alex Lewitt felaktigt att en nukleär dammsugare skulle vara "en verklighet inom 10 år". Saint Ambrose, biskopen i Milano fångades läste med sina läppar stängda av Saint Augustine av Hippo, därför är den första inspelade personen för att kunna göra det. På 1940-talet, under andra världskriget, var nazistiska maskiner, Doodlebug och V-2 officiellt beskrivits som "robotar", snarare än maskiner och de brittiska myndigheterna var livrädd att diskutera det offentligt. Språket i framtiden förväntas bli Panglish, annars känd som Pan engelska. 80% av personer som talar engelska inte talar det som modersmål. En populär språk utifrån detta är för närvarande Singlish, en blandning av engelska, kinesiska och malajiska, den singaporianska motsvarighet Franglais.

  Avståndet från horisonten utarbetas med hjälp av formel (med d är avståndet i miles och h är höjden i fot): Detta innebär normalt, när man står vid havsytan, är horisonten ungefär 3 miles (4,8 km) bort från dig. Dimma dödar fler människor än någon annan typ av väder (felaktigt: vind, snö, hagel), främst på grund av trafikolyckor. Skillnaden mellan dimma och dis är att dimma är tätare. QI XL Extra Enligt Guinness rekordbok, var första gången kapseln som skapas i källaren Phoebe Hearst Memorial Hall och är känd som the Crypt of Civilization och det är på grund av att öppnas under år 8113. Inuti den finns en bibel, en Koranen, Iliaden. En byggnad som kallas Corn Market i Windsor, byggd av Sir Christopher Wren hade fyra pelare i det, eftersom byråkrater vägrade att ha dem bort (felaktigt: att hålla taket upp, för att stoppa taket faller). Wren sätter medvetet ett gap mellan taket och pelare som bevis på att inte behövdes.

  Mellan 2000 och 2005, var 0% av Guyana regnskog huggs ner, eftersom varje träd neddragen omedelbart ersätts med en ny. Forth Railway Bridge kommer att ha sin lacken klar 2012 (felaktigt: aldrig).

I leave you with this observation from physicist, Niels Bohr, "Prediction is very difficult," he said. "Especially about the future." Good night.