Avsnitt 11 - "Infantile"

Premiärdatum: 19 november 2011 (XL)
Inspelningsdatum: 8 juni 2011


Dave Gorman
(vinnare med 10 poäng)
2:a gången

Alan Davies (6 poäng)

Lee Mack (5 poäng)
4:e gången

Ronni Ancona (-7 poäng)
5:e gången

No normal-length edition was broadcast in this week due to the Children in Need telethon on 18 November. The episode was eventually aired 29 december 2011 on BBC Two, in the much later timeslot of 11:30PM. It was thereby listed on iPlayer as the 18th episode of the series.

 • The Pope's father said will you marry me to a baker's daughter. The father of Pope Benedict XVI was Joseph Ratzinger Senior, a Bavarian policeman, and he met his wife, 36-year-old Maria Peintner, via a lonely hearts advert. The ad read: "Middle-ranking civil servant. Single. Catholic. 43. Immaculate past. From the country. Is looking for a good, Catholic, pure girl who can cook well, tackle all household chores, with a talent for sewing and homemaking, with a view to marriage as soon as possible. Fortune desirable but not a precondition."

 • The Viceroy of India's daughter liked playing tiddlywinks, also known as flipperty flop or jumpkins. Emily Lytton, daughter of Lord Lytton, described an evening playing the game when she was 17: "I assure you no words can picture either the intense excitement or the noise. I always scream in describing it."

 • Rifle ranges inside pubs in Birmingham were banned because they were used as a form of gambling. Some pubs today still have shooting in open bars. Pubs which still have shooting games exist in Swindon, Devizes, Newport, Hinckley, Nuneaton and Worcestershire.

 • Nobody Knows: The rules to the games Milking cromock, Laugh and ly downe and Hanikin can'st abide it are no longer known to anyone. We only know about these games because they were made illegal as they were used for gambling. However, we do know that Laugh and ly downe and Hanikin can'st abide it are card games. Dave gets the bonus.

 • The longest-running attraction at the most popular entertainment venue in the world in its time was an incubator room containing premature babies. The Coney Island Amusement Park in New York had an attraction called The Infant Incubator with Living Infants. Premature babies were put in incubators there and the public would visit them, costing 25˘.

 • Eleanor Roosevelt considered herself a very modern mother, which may be surprising to us because she kept her baby outside in a cage. This idea was common in 1930s New York due to the limited space to build on, so instead of taking up rooms in apartments the babies were put in cages and hung out of windows.

 • The miraculous secret machinery the Chamberlain family used for delivering babies for 100 years was a pair of forceps. The family, who lived during the 17th and 18th centuries, were terrified by the fact that there were no patenting laws at the time, meaning anyone could copy the idea for free. So to disguise it they would carry a huge box covered in a cloth. They would then blindfold the mother, forbid anyone else to enter the room and then play sound effects to make people think it was a hugely complicated machine.

 • You can tell a French baby from a German baby by the accent, or to be exact their melodic cadence. The baby hears their mother talking in their mother tongue from inside the womb. Not only do they pick it up, but babies like their mother tongue so they will be able to recognize people from their homeland by their accent.

 • The best hugs last for three seconds. Any shorter than that then people think it was not a proper hug.

 • The panel are shown a photograph which is slowly zooming in on something and are asked what is interesting about it. The interesting thing is that it depicts an Alpine ibex standing on what is virtually the sheer flat Italian Cingino Dam wall to get a salt lick.

 • Louise Brown was conceived in a Petri dish. She was the first vitro fertilised baby, which the press often report wrongly as a test tube baby. (felaktigt: In a test tube)

 • Marsupials originally come from South America. Despite what people say marsupials do exist in places other than Australia, the most famous examples being opossums in America, which are the mammals which give birth to the smallest babies. (felaktigt: Australia) Ingen normal längd upplaga sändes i veckan på grund av barn i nöd gala den 18 november. Episoden slutligen sändes 29 december 2011 på BBC Two i mycket senare tidslucka av 11:30. [1] Det var därmed noterat på iPlayer som den 18: e avsnittet av serien. Ämnen Påvens far sa kommer du gifta dig med mig till en bagare dotter. Fadern till påven Benedictus XVI var Joseph Ratzinger Senior, en bayersk polis, och han träffade sin fru, 36-åriga Maria Peintner via en ensam hjärtan annons. Annonsen löd: "Middle-rankning tjänsteman Single katolska 43 Obefläckade förflutna från landet är ute efter en bra, katolik, ren tjej som kan laga bra, ta itu med alla hushållssysslor, med en talang för sömnad och...... homemaking, med tanke på äktenskap så snart som möjligt. Fortune önskvärt men inte en förutsättning. " Den Viceroy av Indien dotter gillade att spela Tiddlywinks, även känd som flipperty floppen eller jumpkins. Emily Lytton, dotter till Lord Lytton, beskrev en kväll att spela spelet när hon var 17: "Jag försäkrar er inga ord kan föreställa antingen den intensiva spänning eller buller jag alltid skrika att beskriva den.". Rifle varierar inuti pubar i Birmingham förbjöds eftersom de används som en form av spel. Vissa pubar i dag fortfarande har fotografering i öppna barer. Pubar som fortfarande har skytte spel finns i Swindon, Devizes, Newport, Hinckley, Nuneaton och Worcestershire. Ingen vet: Reglerna till spelen mjölkning cromock, skratta och ly Downe och Hanikin can'st följa det inte längre kända för någon. Vi känner bara om dessa spel eftersom de gjordes olagligt eftersom de användes för spel. Däremot vet vi att Skratta och ly Downe och Hanikin can'st följa det är kortspel. Dave får bonusen. Den äldsta attraktion på de mest populära evenemangsarena i världen på sin tid var en inkubator rum som innehåller för tidigt födda barn. Den Coney Island Amusement Park i New York hade en attraktion som heter The Infant inkubator med Living spädbarn. För tidigt födda barn sattes i inkubatorer där och allmänheten skulle besöka dem, kostar 25 ˘. Eleanor Roosevelt ansåg sig en mycket modern mamma, som kan vara förvånande för oss eftersom hon höll sitt barn utanför i en bur. Denna idé var vanligt i 1930-talet i New York på grund av det begränsade utrymmet att bygga vidare på, så i stället för att ta upp rum i lägenheter barnen sattes i burar och hängde av fönster. Den mirakulösa hemliga maskiner för Chamberlain familjen används för att leverera spädbarn under 100 år var en pincett. Familjen, som levde under de 17th och 18th århundradena, var livrädd av att det inte fanns några patentering lagar på den tiden, det vill säga vem som helst kan kopiera idén gratis. Så för att dölja det de skulle bära en stor låda täckt av en duk. De skulle då ögonbindel mamman, förbjuda någon annan att gå in i rummet och sedan spela ljudeffekter för att göra folk tror att det var ett enormt komplicerad maskin. Du kan berätta en fransk barn från en tysk bebis från accent, eller för att vara exakt deras melodiska kadens. Barnet hör sin mamma pratar på sitt modersmål inifrån livmodern. Inte bara plocka de upp, men spädbarn som sitt modersmål så att de kan känna igen människor från sitt hemland av sin accent. De bästa kramar varar tre sekunder. Varje kortare än då folk tror att det inte var en riktig kram. Panelen visas ett fotografi som långsamt zooma in på något och frågar vad som är intressant om det. Det intressanta är att det skildrar en alpin Stenbock står på vad som är praktiskt taget ren platta italienska Cingino Dam vägg för att få en saltsten.

  Louise Brown föddes i en petriskål. Hon var den första provrörsbefruktade barn, som pressen ofta rapporterar felaktigt som ett provrör baby. (felaktigt: I ett provrör) Pungdjur kommer ursprungligen från Sydamerika. Trots vad folk säger pungdjur existerar på andra platser än Australien, de mest kända exemplen är opossum i Amerika, som är däggdjur som föder de minsta barnen. (felaktigt: Australien)