Maratonrekord som statistikförs:
1, 2, 3, 4 eller 8 spelare
1 eller 8 damer
under 8, 10, 12 eller 24 timmar.
Detta förs kontinuerligt in i "DARTS WORLD".

Nedan följer regler och registreringshandligar om ni skulle vilja registrera ett rekord. Reglerna är översatta men inte registreringshandligarna eftersom de ändå måste skickas in på engelska.

Regler och procedurer.

1. Normala dartregler gäller där det är möjligt.

2. Tavlan måste vara en standardtavla med tripplar och endast en i taget får användas. Tavlan får bytas ut om den blir sliten eller går sönder. Spelaren måste hämta sina egna pilar och nästa spelare får inte kasta förrän föregående spelare tagit ur sina pilar ur tavlan.

3. '01-rekord (1.000.001, 3.001, 1.001 osv) måste avslutas med en dubbel för att komma ner på noll. Alla pilar som kastas före sista dubbeln räknas. Regeln för att tjocka sig gäller. Man behöver ingen dubbel för att påbörja spelet.

4. Alla pilar räknas oavsett var de hamnar. Endast pilar som sitter kvar i tavlan när man kastat klart en kastomgång räknas in i scoren.

5. Man kastar från normalt avstånd (237 cm).

6. Vid tidsbegränsade maratonförsök (8, 10, 12, 24-timmars) är det tillåtet med fem minuters rast per timme. Rasten kan sparas så man tar ut ex.vis 15 minuter var tredje timme. Vid '01-rekordförsök kan man ta hur mycket rast man vill mellan pilarna. Lag kan rotera hur de vill. 8-mannalag kan t.ex låta fyra rotera och fyra vila.

7. Kastar man i par måste man avbryta rekordförsöket om en av spelarna tvingas bryta pgs skada eller utmattning. Kastar man i lag (4-8) kan man fortsätta även om en spelare måste avbryta.

8. Ingea ersättare tillåts när ett försök väl påbörjats.

9. Det är tillåtet att ha utomstående som håller räkningen, hjälper till med materialvård, etc. Det är tillåtet att använda miniräknare eller tekniska hjälpmedel för att hålla räkningen.

10. Rekordförsök skall i möjligaste mån göras inför publik och bevittnas av minst två vittnen som inte deltar i själva kastandet.

11. Det rekommenderas att man har tillgång till medicinsk hjälp eller rådgivning under rekordförsöket.

12. Man kan bara slå ett rekord i taget. Om man till exempel försöker slå ett 24-timmarsrekord kan man inte registrera mellantiderna efter 8, 10 eller 12 timmar. Skulle man slå ett 12-timmarsrekord och vilja registrera det måste man börja om ifall man vill registrera ett 24-timmars.

Så här ser registeringshandlingarna ut: (Nedan i grönt)

De skall skickas till:
Register of Darts Records
28 Arrol Road, Beckenham
Kent, BR3 4PA
UK. (England)
Tele/Fax: 0208-654 43 43


APPLICATION FOR REGISTERING DARTS RECORD

Name of team or individual taking part:

__________________________________________________________


Address:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Venue of attempt:

__________________________________________________________

Date of attempt:

__________________________________________________________

What record attempted:

__________________________________________________________

Result:

__________________________________________________________

Name and address of witness one:

1)
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
Signature of witnesses 2:

_____________________________

Name and address of witness one:

2)
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
Signature of witnesses 2:

_____________________________


Person supplying information: (Name, address and telephone number)
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Any other relevant information (i.e. sponsorship etc.)
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

OFFICIAL DARTS RECORDS APPEAR REGULARLY IN DARTS WORLD

Här finns en mall för utskrift (Öppnas i separat fönster)
Allt om mitt favoritlag Förolämpningar i form av E-kort Humor i kubik, Grodor, citat, historier, språkligt mm. Mina tecknade favoritserier Min favoritmusik och musiker Allt om det kultförklarade bilprogrammet Top Gear 2002-2015 Allt om världens roligaste tv-program