Säsongen bestod av 6 avsnitt som gick mellan 26 juni och 31 juli 2011.

Denna säsong recenserade de bl.a. McLaren MP4-12C, Ferrari 458 Italia, Range Rover Evoque, Jensen Interceptor, Lamborghini Aventador och två nya elbilar; Nissan Leaf och Peugeot Ion.

Här ser vi bl.a. när teamet åker till Italien för att utse världens bästa halvkombi, Jeremy firar Jaguar E-types 50-årsdag, Hammond åker till Sydafrika för att testa en större version av Hummer. Jeremy och Richard försöker hitta bästa begagnade bilen för samma pris som Storbritanniens billigaste nybil Nissan Pixo (100.000 skr), Richard och James försöker hitta ett billigare alternativ till dyra vagntåg, sen utmanas de av en grupp professionella husdemolerare att rasera övergivna hus på mindre tid än det skulle ta proffsen och James återvänder till Lillehammer i Norge i ett försök att se om MINI Cooper Works WRC kan vara snabbare än en bobsleigh.

Clarkson fick besök av bl.a. komikern Rowan "Mr. Bean" Atkinson, formel 1-världsmästaren Sebastian Vettel och rock-legenderna Sir Bob Geldof och Alice Cooper. Snabbast i Kian (kändisgäster) denna säsong var Rowan Atkinson med 1.42.2. Formel 1-förare tävlar ju i gamla Susuki Lianan och där satte Sebastian Vettel nytt rekord.

Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Italiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6


Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Italiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6

Avsnitt: 1 (Den med Alice Cooper)
Totalt: 132
Datum: 26 juni 2011
Gäst: Alice Cooper.1. Jeremy reviews the BMW 1 Series M Coupe , comparing it to the original Volkswagen Golf GTI , the Porsche Cayman R and the Lotus Evora S . Recension: Jeremy granskar BMW 1-serie M Coupe , jämföra den med den ursprungliga Volkswagen Golf GTI , den Porsche Cayman R och S Lotus Evora . By the end of the review, he is very pleased with everything about it, even though Hammond can't justify the £40,000 price tag. Vid slutet av översynen är han mycket nöjd med allt om det, även om Hammond inte kan motivera £ 40.000 prislapp. It sets a lap time of 1:25.00, about 0.3 seconds faster than a 4-door BMW M3 , despite the damp track condition. Det sätter en varvtid-of 1:25:00, ca 0,3 sekunder snabbare än de fyra-dörrars BMW M3, trots den fuktiga spårläget.

2. Samtidigt är Richard Hammond i Sydafrika för att testa en större, ännu mer robust alternativ till den berömda Hummern. Richard is given the task of road testing the Marauder, a South African military vehicle. Feature: Richard får i uppdrag av väg testa Marauder , den sydafrikanska militären fordon. He attempts to find similarities and differences between it and the Hummer before subjecting it to a series of tests, including how to manoeuvre out of a supermarket parking space, how to drive it through a crowded town, and what would happen to it if seven pounds of Semtex were to be detonated under the car. Han försöker hitta likheter och skillnader mellan den och Hummer innan den utsätts för en rad tester, bland annat hur att manövrera ut ur en stormarknad parkeringsplats, hur man kör den genom det trånga staden, och vad som skulle hända på det om sju pounds av Semtex skulle detonera under bilen. After the Hummer is completely destroyed by the explosives, Richard performs the same test to the Marauder, only to have the car survive and drive away from the explosion. Efter att Hummer har helt förstört av sprängämnen utför Richard samma test till Marauder, bara för att överleva bilen och kör bort från explosionen.


Den galet trimmade BMW M1 på testbanan. Den sätter en varvtid-of 1:25:00, ca 0,3 sekunder snabbare än fyra-dörrars BMW M3, trots det fuktiga väglaget.


Jeremy Clarkson firar Jaguar E-types 50-årsdag genom att köra en modern, fem-miljonerkronors tolkning av denna klassiska sportbil innan han drar igång en typiskt lågmäld födelsedagsfest med levande musik, klassiska stridsflygplan och en grupp Royal Marines. Clarkson pays homage to the Jaguar E-type on its 50th birthday, driving an E-Type Speedster to a hilltop convention where over 100 E-Types have gathered in celebration. Funktion: Clarkson hyllning till Jaguar E-type på excellant 50-årsdag, kör en E-Type Speedster till kullen konventionen där över 100 E-Types har samlats för att fira. He claims that every model was fantastic, and it was possibly the best-looking car ever. Han hävdar att Varje modell var fantastisk, och det var kanske den snyggaste bil någonsin. He also unveils a new model, which has been updated for the 21st century, but he is startled by its £500,000 price tag. Även han presenterar en ny modell, som har uppdaterats för det 21-talet, men han är överraskad av excellant £ 500.000 prislapp.


James May möter upp brittiska olympiska guldvinnaren Amy Williams för en vintrig test av den senaste rallybilen från Mini.James returns to Lillehammer in Norway in a bid to clear up some unfinished business. Funktion: James återvänder till Lillehammer i Norge i ett försök att rensa upp lite ouppklarade affärer. He gathers a MINI John Cooper Works WRC , MINI test driver Kris Meeke and skeleton sled racer Amy Williams in an attempt to prove that a car can be faster than a bobsleigh. Han samlar MINI John Cooper Works WRC , MINI testförare Kris Meeke och skelett släde racer Amy Williams i ett försök att bevisa en bil som kan vara snabbare än en bobsleigh. May was beaten on his previous attempt by Hammond's bobsleigh team, but this time he manages to beat Amy Williams by a matter of seconds. Maj slogs på hans tidigare försök av Hammonds bobsleigh team, men det här laget han lyckas slå Amy Williams med ett par sekunder.


The trio talk about the new MG 6 , criticising its looks and it being a rebadging of the Roewe 550 . Nyheter: Trion berättar om den nya MG 6 , och det ser excellant kritisera vara en rebadging av Roewe 550 . Clarkson then goes on to discuss a website he has found, which informs people how many models of a particular type of car are still on the road in the United Kingdom . Clarkson fortsätter sedan att diskutera hemsidan han har funnit, som informerar människor hur många modeller av en viss typ av bil är fortfarande på väg i Förenade kungariket . He reports that there are hardly any old MGs , but there are plenty of classic Fords . Han rapporterar det att knappast någon gammal MGS , men det finns gott om klassiska Fords . James also discusses the new MINI coupé, which the trio strongly criticise because of the claim that it would be "styled to look like a baseball cap used backwards". Även James diskuterar nya MINI Coupe , trion som kritiserar starkt på grund av påståendet att det skulle vara "stylad att se ut som en begagnad keps baklänges."


Rock legend Alice Cooper sets a time of 1:56.3, becoming the second slowest star to drive around the track in the Kia Cee'd . Star i en prisvärd bil: Rock legend Alice Cooper ställer på tid på 1:56.3, den andra långsammaste bli stjärna köra runt banan i Kia Cee'd.


Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Italiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6

Avsnitt: 2 (Den med italienska road tripen)
Totalt: 133
Datum: 3 juli 2011
Gäst: Ross Noble.Jeremy Clarkson, Richard Hammond och James May är i Italien för att delta i en rad knepiga utmaningar och alltmer högljudda argument när de försöker hitta världens bästa halvkombi. Med Clarkson i Citroën DS3 Racing, Hammond i Fiat 500C Abarth och May i en Renaults Clio, försöker trion navigera sig runt förvirrande italienska städer och delta i en tipspromenad innan de åker upp till Monte Carlo där de står inför ett överraskningstest av bilarnas prestanda. The team attempt to compare three of the latest hot hatchbacks by subjecting them to a series of challenges during a journey across the Italian Riviera. Utmaning: Laget försök att jämföra tre av de senaste heta hatchbacks genom att utsätta dem till en rad utmaningar under resan över den italienska rivieran. Clarkson believes he has found the perfect machine in the Citroën DS3 Racing , while May attempts to prove the sincerity of the Renaultsport Clio Cup . Hammond is mocked, however, when he arrives in an Abarth 500C , which is not really a hot hatchback. Clarkson tror att han har hittat den perfekta maskinen i Citroen DS3 Racing , medan maj försöker bevisa uppriktigheten av Renaultsport Clio Cup . Hammond är hånad, men när han kommer i en Abarth 500C , som egentligen inte är en het halvkombi. The team begin by attempting to find out which of them can reach the edge of Lucca the quickest, by traversing a series of extremely skinny and complicated roads. Teamet börjar genom att försöka ta reda på vilken av dem kan nå kanten av Lucca den snabbaste, genom att traversera en serie extremt komplicerade och mager vägar. Clarkson manages to get out first, followed by Hammond, however, May gets lost and ends up stuck on top of the city wall. Clarkson lyckas komma ut först, följt av Hammond, dock blir maj förlorade och slutar fastnat på toppen av stadsmuren. The team must then complete a scavenger hunt in less than six hours, retrieving items from the road-side and shops, without any money being allowed to change hands. Laget måste då fylla i tipspromenad på mindre än sex timmar, hämta objekt från vägkanten affärer och utan pengar som wellness få byta händer. Clarkson and May manage to find all of the required items, however, Hammond fails to collect three items: a vine, an ice cube and a dog. Clarkson och maj lyckas hitta alla nödvändiga poster, dock inte Hammond att samla tre punkter: en vinstock, en isbit och en hund. The team then take part in one final challenge, in which they must attempt to set a their fastest lap round the Circuit de Monaco . Teamet tar sedan delta i en sista utmaning, där de måste försöka att ställa in en snabbaste varv Deras runt Circuit de Monaco . James is guided by Flavio Briatore , Richard by Christian Horner and Jeremy by Bernie Ecclestone . James styrs av Flavio Briatore , av Richard Christian Horner och Jeremy med Bernie Ecclestone . Jeremy manages to complete the fastest lap. Jeremy lyckas slutföra det snabbaste varvet. In the studio, Clarkson is declared the winner, compared to Hammond who scored only 5 points due to abandoning his car during the Lucca challenge, failing to collect all of the items during the scavenger hunt, although he did post a faster time than May on the Monaco Grand Prix circuit (but was given a 5 point penalty due to bringing a convertible). I studion är Clarkson förklarade vinnaren, jämfört med Hammond som gjorde bara fem poäng på grund av att överge sin bil Lucca Under utmaningen, inte att samla alla objekt Under tipspromenad, även om han skriva en snabbare grupp än på maj Monacos Grand Prix krets (men detta var ett 5 poängs avdrag på grund av att få ett konvertibelt).


James rants about almost all Aston Martins, claiming that they all ride too hard because Aston develops all of their cars at the Nürburgring . Recension: James ranger om nästan alla Aston Martins, som hävdar att de alla åker för hårt på grund av alla Aston Utvecklar sina bilar på Nürburgring . He then reviews the Aston Martin Virage , at first praising the build quality and its handling, saying that it's sharper than Aston Martin DB9 , but not as hardcore as the DBS . Han granskar därefter Aston Martin Virage , först prisade byggkvalitet och excellant hantering, säger att det är skarpare än Aston Martin DB9 , men inte hardcore till DBS . However, when he took the Virage for a ride around the Top Gear test facility, he was very cross about the uncomfortable ride. Men när han tog Virage för en tur runt Top Gear testanläggningen, var han mycket över om obekväma rida. In the hands of The Stig, the Virage sets a lap time of 1:24.4 I händerna på The Stig, sätter Virage laget ett varv på 1:24.4


The hosts talk about the new Aston Martin V12 Zagato , which prompts James to complain about the number of new cars being developed at the Nürburgring. Clarkson introduces the Citroën DS5 , and then discusses the faces of new Peugeot and Kia Optima , and positive camber on the rear wheels of the Vauxhall Insignia . Nyheter: Värdarna talar om den nya Aston Martin V12 Zagato , som uppmanar James att klaga över antalet nya bilar är wellness utvecklats vid Nürburgring. Clarkson lanserar Citroën DS5 och sedan diskuterar ansikten nya Peugeot och Kia Optima , och positiv välvning på de bakre hjulen på Opel Insignia . Clarkson then brings up the topic of modern Jaguar E-Types , with a Jaguar XK redesigned by a Swiss company named "Growler", which Hammond states is " the welcome mat of a lady from the 1970s ". Clarkson Tar sedan upp frågan om moderna Jaguar E-Types , med Jaguar XK formades av det schweiziska företaget heter "Growler," Hammond vilka stater är " det välkomna matta av en dam från 1970-talet . " The trio then trade off various quips, with Clarkson commenting on how there will be a "trimmed down version", and May suggesting how awkward it will sound when a bloke says "I'm going to the garage to wax the Growler" as well as Clarkson imitating the horror of the car's Swiss designers, who had never heard what "Growler" actually meant. Trion handla därefter av olika ironier, med Clarkson kommentera hur det kommer att bli en "nedtrimmad version", och kan föreslå hur det låter konstigt när en kille säger "Jag ska till garaget för att vaxa Growler" och av Clarkson imiterar fasa bilens schweiziska designers, som aldrig hört vad "Growler" faktiskt betydde.


Komikern och bilgalningen Ross Noble är stjärnan i den prisvärda bilen. Comedian Ross Noble sets a time of 1:43.5, becoming the second fastest man on the leaderboard. Star i en prisvärd bil: Komikern Ross Noble sätter på tid på 1:43.5, bli den näst snabbaste mannen på leaderboarden.

Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Italiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6

Avsnitt: 3 (Den med Sebastian Vettel)
Totalt: 134
Datum: 10 juli 2011
Gäst: Sebastian Vettel.Jeremy and Richard attempt to find the best second-hand bargains for the same price as Britain's cheapest new car, the £6,995 Nissan Pixo . Utmaning: Jeremy och Richard försök att hitta de bästa begagnade fynd för samma pris som Storbritanniens billigaste nya bilen, £ 6,995 Nissan Pixo . Clarkson finds a nine-year-old Mercedes CL 600 , whereas Hammond opts for a seventeen-year-old BMW 850Ci . Clarkson Hittar en nio-årig Mercedes CL 600 , Hammond skäl väljer en sjutton-årig BMW 850Ci . The duo ponder the fact that both have V12 engines , many equipment features, and luxurious interiors. Duon begrunda det faktum att både V12-motorer , många funktioner utrustning och lyxiga interiörer. The pair decide to road test both vehicles, to see which one has the better handling. Paret beslutar att vägfordon testa båda, vilket man måste se bättre hantering. They then compete in a drag race, before placing both cars on a rolling road to see how much power they have lost. De konkurrerar sedan i ett dragrace, innan de släpps Båda bilarna på den rullande vägen att se hur mycket makt de har förlorat. They then have the cars forensically examined, to find traces of what happened in the car before they owned it. De sedan har bilen Granskat forensically, för att hitta spår av vad som hände i bilen innan de ägde den. After the film, James is dismayed that anyone would purchase a used luxury car when they could instead buy a reliable car still under warranty. Efter filmen är James bestört att någon skulle köpa en begagnad lyxbil i stället när de kunde köpa en pålitlig bil fortfarande garanti. When Richard informs him that they have actually bought these cars (not merely borrowed them for the show), James bets all of his hair that one of the cars will break down within 2 weeks. När Richard informerar hin att de faktiskt har köpt dessa bilar (inte dem bara lånat för showen), James satsar alla av hans hår som en av bilarna kommer att bryta ner inom två veckor.


Jeremy reviews the McLaren MP4-12C and its main supercar rival, the Ferrari 458 Italia . Recension: Jeremy granskar McLaren MP4-12C superbil och dess främsta rival, den Ferrari 458 Italia . He praised the comfort, the handling, and the build quality of the Mclaren, but dislikes the lack of joy when he drove it. Han berömde komfort, hantering och byggkvalitet på McLaren, men ogillar bristen på glädje när han körde det. On the track, it managed to set a blistering lap time of 1:16.2, only 1.1 seconds slower than Ariel Atom 500 and 0.6 seconds faster than a 1,184bhp Bugatti Veyron Super Sport . På banan lyckades man att ställa in en blåsbildning varvtid-of 1:16.2, bara 1,1 sekunder långsammare än Ariel Atom 500 och 0,6 sekunder snabbare än 1,184 hk Bugatti Veyron Super Sport.


James travels to the American state of Nevada to test the sustainability of the Range Rover Evoque . Funktion: James reser till den amerikanska delstaten Nevada för att testa hållbarheten i Range Rover Evoque . He attempts to drive the car through Death Valley , testing aspects such as the car's suspension, on-board equipment and ability to sustain a soft ride on all terrain. Han försöker att köra bilen genom Death Valley , testa aspekter som bilens fjädring, utrustning ombord och förmåga att upprätthålla en mjuk gång på alla terräng. He also attempts to reach an appointment to chauffeur megastar Cher across Las Vegas , however, is disappointed when it turns out to be a male Cher impersonator, named Steve. Även han försöker att nå en tid för att chaufför megastjärnan Cher över Las Vegas , men när det är besvikelse visar sig vara en manlig Cher imitatör, som heter Steve.


The trio discuss the effects that the London 2012 Olympics will have on motoring, suggesting that new cars will need to be built in time for the games in order to make the British public safe from 'Foreign Tourists'. Nyheter: Trion diskuterar vilka effekter i London OS 2012 kommer att ha på bilismen, vilket tyder på att nya bilar kommer att behöva byggas i tid för spelen för att göra den brittiska allmänheten säker från utländska turister. They also ask the point of being in a car owner's club, with Clarkson claiming that standing in car parks admiring other people's cars is simply sad and a waste of time. De ber också den punkt av att vara i bilägaren klubb med Clarkson Påstå att stå på bilparkeringar beundrande Andra människors bilar är helt enkelt tråkigt och ett slöseri med tid.


Reigning Formula 1 world champion Sebastian Vettel sets a time of 1:44.0 in the old Suzuki Liana , becoming not only the fastest ever Formula 1 driver but also the fastest person to ever do a lap. F1 stjärna i en rimlig kostnad Bil: Regerande Formel 1 världsmästaren Sebastian Vettel sätter time-of 1:44.0 i den gamla Suzuki Liana , bli inte bara den snabbaste Formel 1-föraren utan också den snabbaste personen som någonsin varv av.


Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Italiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6

Avsnitt: 4 (Den med Rowan Atkinson)
Totalt: 135
Datum: 17 juli 2011
Gäst: Rowan Atkinson.Clarkson, Hammond and May try to find a cheaper alternative to expensive carriage trains. Utmaning: Clarkson, Hammond och kan försöka hitta ett billigare alternativ till dyra vagn tåg. To begin, the trio buy a classic 1980s Jaguar XJ-S convertible, and take it to the Top Gear Technology Centre, where they fit it with special train-track wheels. Till att börja med trion köper en klassisk 1980 Jaguar XJ-S cabriolet, och ta den till Top Gear Technology Centre, där de passar det med extratåg-track hjul. They also build carriages out of caravans, with each one represent a different carriage of a regular train - First Class, The Buffet Car, Second Class, and "Scum Class". De bygger också vagnar av husvagnar, alla med en annan Rep transport av en vanlig tåg - ". Klass Scum" First Class, The Buffet bil, andra klass, och They test the train, only to find that the Jaguar does not generate enough traction to pull the carriages. De testar tåget, bara för att upptäcka att Jaguar inte generera tillräckligt med dragkraft för att dra vagnarna. While arguing over the solution, Clarkson suggests that they instead build a "Sports Train", with only one carriage, while May and Hammond suggest they buy a new carrier vehicle. Medan argumentera över lösningen, föreslår Clarkson att de i stället bygga "Sports Train", med endast en vagn, medan maj och Hammond föreslår de köper en ny bärare fordon. The team split, and May and Hammond return with a 4WD Audi S8 , and secure the already built caravan carriages to the car. Teamet split, och maj och Hammond tillbaka med 4WD Audi S8 , och säkra vagnarna redan byggts husvagnen till bilen. Meanwhile, Clarkson has instead built a new four-man carriage to fit to the back of the Jaguar. Samtidigt har Clarkson byggt i stället en ny fyra-man vagnen för att passa på baksidan av Jaguar. With both trains ready, the trio decide to race each other's trains to Loughborough train station. Med både tåg redo trion besluta att tävla varandras tåg Loughborough tågstationen. Both teams encounter problems, however, when Clarkson finds himself stuck behind Hammond & May, and after a faux pas with the Buffet Car, Hammond & May find their train burning down. Båda lag råkar ut för problem, men när Clarkson finner sig fast bakom Hammond & May, och efter faux pas med Buffet Bil, Hammond & kan finna tåget brunnit ner.


Jeremy reviews the Jaguar XKR-S . Recension: Jeremy granskar Jaguar XKR-S . He likes the speed, the handling, and especially the noise it made, but dislikes the styling, the hard ride, and its £97,000 price tag, saying that Jag had sacrificed all of its core value for the pursuit of speed. Han gillar fart, hantering, och särskilt ljudet det gjorde, men ogillar styling, den hårda rida och dess 97.000 £ prislapp, säger att Jaguaren hade offrat allt excellant kärnvärde för utövande av hastigheten. He then reviewed the 2012 Nissan GT-R , praising the speed and the handling of it, and the fact that it costs £69,000 and more practical than the Jag. Han granskade sedan tidskrifter på 2012 Nissan GT-R , prisade hastigheten och hanteringen av det, det och det faktum att det kostar £ 69.000 och mer praktisk än Jaguaren. On the test track the XKR-S sets a lap time of 1:23.3, while the revised GT-R managed to set 1:17.8, just as fast as Pagani Zonda Roadster F Clubsport and 2 seconds faster than the old GT-R. På testet spåra XKR-S teamet sätter knät på 1:23.3, medan den reviderade GT-R lyckats ställa in 1:17.8, precis fort som Pagani Zonda F Clubsport Roadster och 2 sekunder snabbare än den gamla GT-R.


Before the news proper, James takes a moment to tout the virtues of the Nissan GT-R's launch control . Nyheter: Innan nyheterna korrekt, tar James en stund att tout fördelarna med Nissan GT-R: s launch control . This prompts Jeremy to declare launch control to be the stupidest thing to have on a car today. Detta föranleder Jeremy att förklara launch control för att vara den dummaste sak att ha på bilen idag. After some debate it is revealed that of the three, James is the only one who has a car with the feature. Efter lite diskussion är det visat att av de tre, är James den enda som har en bil med funktionen. Jeremy goes on to declare night vision a worthless feature – as it doesn't work when you turn the car's headlights off. Jeremy fortsätter att förklara funktionen mörkerseende värdelöst - det inte fungerar när du stänger av bilens strålkastare. Segueing into the main body of the news, there is a new Range Rover Sport with a "Say what you see" function (also worthless in Jeremy's opinion). Segueing in huvuddelen av nyheterna finns en ny Range Rover Sport med "Säg vad du ser"-funktion (även värdelös Jeremy åsikt). There is a new version of the Abarth Punto Esseesse – essentially a hot hatchback that comes with the SS kit in a wooden box that the buyer can keep. Det finns en ny version av Punto Abarth esseesse - i huvudsak ett hett halvkombi som kommer med SS kit i en trälåda som kan hålla köparen. This raises Jeremy's hackles, but Richard confesses that he struggles throwing boxes away because of their potential. Detta väcker hackles Jeremy, men Richard bekänner han strider som kastar kartonger bort på grund av sin potential. Finally, James asks Jeremy and Richard if the used cars they bought in the previous episode have broken down or not. Slutligen, Jeremy James och Richard frågar om de köpte bilen används i den föregående episoden har brutit ner eller inte. Richard says his BMW 850Ci has not broken down but, after some evasion, Jeremy admits that the ignition coil of his Mercedes CL 600 needs replacing, and with labour costs, will end up costing him £1,200. Richard säger att hans BMW 850Ci inte har brutit, men efter lite skattefusk, medger Jeremy Att tändspolen hans Mercedes CL 600 Byta behov och kostnader för arbetskraft, kommer att kosta hin £ 1,200.


Comedian Rowan Atkinson sets a time of 1:42.2, becoming the fastest man to lap the circuit in the Kia Cee'd. Star i till rimliga priser Bil: Komikern Rowan Atkinson stelnar till när 1:42.2, bli det snabbaste mannen till varv kretsen i Kia Cee'd.


Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Italiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6

Avsnitt: 5 (Den med husdemoleringen)
Totalt: 136
Datum: 24 juli 2011
Gäst: Bob Geldof.The boys are challenged by a group of professional demolishers to knock down a row of derelict houses zoned for demolition, in less time than it would take them to do the same. Utmaning: Pojkarna utmanas av en grupp professionella rivnings att slå ner en rad övergivna hus med industri rivning, på mindre än det skulle ta laget dem att göra detsamma. In preparation, the team travel to Albania to have a practice run, however, their demolition machinery fails to really have much impact. Som förberedelse laget resa till Albanien för att ha en praxis springa, dock inte detta rivning maskiner för att verkligen ha någon större inverkan. Upon their return to England, the trio travel to a military surplus yard to buy heavy-duty machinery to complete the job. På deras retur till England, till trio resa till en militär överskott gård köper tunga maskiner för att slutföra jobbet. Hammond purchases an FV434 armoured recovery vehicle that has been retro-fitted for combat engineers, James an FV180 Combat Engineer Tractor (CET) that can be used as a battering-ram, and Jeremy an Armtrac 400 mine-clearing vehicle . Hammond köper en FV434 bepansrat bärgningsfordon Det har varit eftermonterad för strid ingenjörer, James en FV180 Combat Engineer Traktor (CET) som kan användas som en murbräcka, och Jeremy en Armtrac 400 minröjning bil . As the team begin the challenge, things do not go well. När laget börjar utmaningen, saker går inte bra. Hammond's attempts to tear the roofs from the houses with a harpoon cannon only succeeds in dragging a portable toilet over the houses, while May's efforts to batter the houses in submission ends up trapping Hammond and his tank inside a collapsed house. Hammond: s försök att riva taken av husen med en harpun kanon lyckas bara i att dra en bärbar toalett över husen, medan maj ansträngningar att smet husen i underkastelse slutar fånga Hammond och hans tank inne i huset kollapsade. Meanwhile, Clarkson is using the remote-control feature of his mine-clearing vehicle and loses control, mangling a car and rupturing a buried water main. Under tiden Clarkson med fjärrkontroll drag i hans minröjning fordon och förlorar kontrollen, mangling bilen och brista en nedgrävd vattenledning. In an attempt to catch up to the professionals, Clarkson plants explosives inside the chimney breasts of the houses. I ett försök att komma ikapp de yrkesverksamma, Clarkson växter sprängämnen i skorstenen bröst husen. However, he fails to use enough explosives, and only manages to "blow the bloody door off". Men inte han använda tillräckligt sprängämnen, och bara lyckas "blåsa den blodiga dörren." Finally, the trio resort to using their vehicles as battering rams, but they only tear two and a half houses down before the professional demolition crew finish. Slutligen, trion utväg att använda de fordon Deras murbräckor, men de vävstol endast två och en halv hus ner innan rivningen besättningen professionell finish.


/
1. Jeremy tests a new and updated version of the classic Jensen Interceptor , only to discover himself driving back into a time characterised by leather driving gloves and droopy moustaches. Funktion: Jeremy testar den nya och uppdaterade versionen av den klassiska Jensen Interceptor , bara för att upptäcka sig själv köra tillbaka in i gruppen genom att kännetecknas läderhandskar körning och hängande mustascher. He decides that the Interceptor has never been given enough TV recognition, and in light of his recent discovery, enlists the help of Hammond and May to create a title sequence for a new classic cop show, "The Interceptors", which is styled like a 1970s parody of Starsky & Hutch . Han beslutar att aldrig har varit Interceptor tanke nog tv erkännande, och mot bakgrund av hans senaste upptäckt, enlists hjälp av Hammond och maj för att skapa förtexter är en ny klassiker snut show, "The jaktplan", som utformade som en 1970 parodi på Starsky & Hutch . In the title sequence, the three are shown driving various Interceptors, and are credited as "James Steed", "Roger St. Hammond" and "Jason Clarkson". I förtexter är de tre visas driva olika jaktplan, och krediteras som "James Steed", "Roger Hammond St" och "Jason Clarkson."

2. Jeremy reviews Lotus' new purpose-built Formula 1-inspired track car, the T125 . Jean Alesi coached him on driving the T125 effectively, however Clarkson lacked the reaction time to drive the Lotus to its fullest extent. Recension: Jeremy Hotell Lotus nya specialbyggda Formel 1-inspirerade spår bil, T125 . Jean Alesi körning coachas Hin på T125 verket saknade Clarkson Men tiden för att driva reaktionen till Lotus excellant utsträckning. He demonstrated the difference between the reactions needed to drive the T125 compared with a street-legal vehicle, his own Mercedes-Benz CLK63 AMG Black, saying that in order to enter the Hammerhead corner he would have to start breaking at 140 metres out, but braking at the same distance with the T125, it would stop about 60 metres before the entry point of the corner. Han visade skillnaden mellan de reaktionerna som behövs för att driva T125 Jämfört med gatan-legal fordon, sin egen Mercedes-Benz CLK63 AMG Black, sade att för att komma in i Hammerhead hörnet han skulle få börja på att bryta 140 meter ut, men bromsning på samma avstånd med T125 skulle sluta ca 60 meter innan inträde punkt i hörnet. The T125 was unable to set a lap time due to inclement weather. Den T125 kunde inte ange ett varv grupp på grund av dåligt väder.


The team discuss the fact that they will be cut short for live coverage of the Moto GP race at 10:00pm. Nyheter: Laget diskuterar det faktum att de kommer att minska kort för direktsändning av Moto GP race kl 10:00 pm. Clarkson purposely extends conversations, and rabbits on to May about things unrelated to the show, saying "Top Gear is more important than bike racing. Nobody likes it, anyway." Medvetet sträcker samtal Clarkson, maj och kaniner vidare till om saker är relaterade till showen, säger "Top Gear är viktigare än cykel racing. Ingen tycker om det, i alla fall." Clarkson mocked the new £41,000 Mini Inspired by Goodwood, then comparing it to a £43,000 Aston Martin Cygnet & Colette , which the team also mocks. Clarkson hånade den nya £ 41.000 Mini Inspirerad av Goodwood, sedan jämföra den med en £ 43.000 Aston Martin Cygnet & Colette , som också hånar laget. Towards the end of the news, Clarkson reviews more 'bird dirt' incidents, reflecting on pictures sent to him by the public. Mot slutet av nyheter, recensioner Clarkson mer "smuts fågel händelser, reflekterar över bilder som skickats till Hin av allmänheten.


Rock star and charity ambassador Bob Geldof sets a time of 1:48.1 in the wet. Star i till rimliga priser Bil: rockstjärna och välgörenhet ambassadör Bob Geldof sätter på tid på 1:48.1 i den våta.
Avsnitt 1, Avsnitt 2 (Italiensk road trip), Avsnitt 3, Avsnitt 4, Avsnitt 5, Avsnitt 6

Avsnitt: 6 (Den med elbilarna)
Totalt: 137
Datum: 31 juli 2011
Gäst: Louis WalshJeremy and James are given the task of taking two new electrically powered cars, the Nissan Leaf and Peugeot iOn , on a trip to the seaside. Utmaning: Jeremy och James får i uppdrag att ta två nya eldrivna bilar, Nissan Leaf och Peugeot jon , på en resa till havet. They test the length of time it takes before each car runs out of juice, and find out how easy (or hard) it is to find a place to recharge. De testar hur lång tid det tar innan varje bil får slut på juice och ta reda på hur lätt (eller svårt) är det att hitta en plats att ladda. While waiting for them to recharge in Lincoln , they take guided tours of several historic attractions around the city, where they discover the electric car was a concept that was thought about much longer ago than they first imagined. I väntan för dem att ladda in Lincoln , De tar guidade turer på flera historiska sevärdheter runt om i staden, där de upptäcker den elektriska bilen ett koncept tänkt Det var mycket längre än i augusti de först trott.


Richard reviews the Lamborghini Aventador , the long-awaited successor of the Murcielago . Recension: Richard granskar Lamborghini Aventador , den efterlängtade efterföljaren till Murcielago . He was initially impressed by the performance, styling, and handling, but later declared it to be 'too serious', because it lacked the drama and the thrill from all the previous V12 Lamborghinis. FÖRST Han var imponerad av prestanda, styling, och hantering, men senare förklarat att "för allvarlig", eftersom det saknade dramatik och spänningen från alla tidigare V12 Lamborghini. After the review, Jeremy points out Hammond's mistake of saying Helsinki syndrome (by which he means Stockholm Syndrome ), while disagreeing with Hammond and May's opinion about the Aventador. Efter granskningen Jeremy Hammond punkter i oktober misstag att säga Helsingfors syndrom (vilket han menar med Stockholm Syndrome ), medan inte håller med Hammond och maj uppfattning om Aventador. It sets a lap time of 1:16.5, only 0.3 seconds slower than the McLaren MP4-12C . Det sätter laget knät på 1:16.5, bara 0,3 sekunder långsammare än McLaren MP4-12C.


Richard meets the world's most extraordinary rally team, which is made up entirely of war amputees. Funktion: Richard uppfyller världens mest extraordinära rally team, som helt består av krig amputerade. He watches them prepare for a race at Silverstone, before becoming part of the team for a race at Snetterton Park in Norfolk . Han ser dem förbereda sig för loppet på Silverstone, innan han blev en del av laget för race på Snetterton Park i Norfolk . He questions members of the team on the problems they encounter due to their disabilities, and asks what inspired them to become part of a rally team. Han ifrågasätter medlemmar i teamet på de stöter på problem på grund av sina funktionshinder, och vad som inspirerade Be dem bli en del av ett rally team.


The team discuss the new Mercedes-Benz C63 AMG Black Series. Nyheter: Laget diskutera den nya Mercedes-Benz C63 AMG Black Series. Richard mocks Jeremy about owning a Black series (CLK63 AMG) and calls the C63 a 'stupid' car. Richard hån Jeremy om att äga den svarta serien (CLK63 AMG) och kallar C63 en "dum" bil. Jeremy shows an advertisement for leathers featured on the back of a 1976 motorcycling magazine, which featured a model resembling James May (even though he was 12 at the time). Jeremy visar en annons för läder som visas på baksidan av 1976 motorcykel tidningen, som presenterade en modell som liknar James May (trots att han var 12 vid den tidpunkten). They also discuss Lewis Hamilton 's complaint that the British National Anthem is too short. De diskuterar också Lewis Hamilton : s klagomål att den brittiska nationalsången är för kort. They compare it to other countries' national anthems. De jämför det med andra länders nationalsånger. James shares his idea for a shortened 'national anthem'. James delar hans idé om en förkortad "nationalsång". Jeremy discusses his CLK63 AMG automatic service warning system. Jeremy diskuterar hans tjänste CLK63 AMG automatiskt varningssystem. The Lotus T125 was brought back to the Test Track to set a lap time. Lotus T125 fördes tillbaka till Test Track för att ställa en varvtid. It was driven by The Stig who, according to Clarkson, requested a softer suspension and softer tyres for his lap. Det drivs av Stig som enligt Clarkson, om uppskov mjukare och mjukare däck för hans knä. The V8 T125 made it around the circuit in 1:03.8, just 4.8 seconds slower than the V10 Renault R24 driven in series 5 , episode 8. V8 T125 gjorde det runt banan i 1:03.8, bara 4,8 sekunder långsammare än V10 Renault R24 köras i serie 5 , episod 8.


Louis Walsh makes his first appearance in the reasonably priced car, and posts a time of 1:47.7. Star i till rimliga priser Bil: Ludvig Walsh gör sitt första framträdande i prisvärda bilen och tjänster ett team av 1:47.7.